Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Statushouder geen voorrang op wachtlijst

Publicatiedatum: 13-04-2016

De huidige situatie rondom vluchtelingen in Europa vraagt ook van Amsterdam forse extra inspanningen. Naast de opvang van asielzoekers, gaat het om de huisvesting van statushouders.

Amsterdam moet van 2016 tot en met 2018 jaarlijks 2400 statushouders huisvesten. Dat kan de gemeente alleen in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk en woningcorporaties.
 
Afspraak gemeente
Afgsproken met de gemeente is dat Rochdale voor 2016 155 ook voor een gedeelte bijdraagt. Wij vinden namelijk dat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd in een schone en veilige omgeving. Dat is als sociale huisvester onze taak. Minimaal 70% van onze woningen blijft gewoon beschikbaar voor degenen die staan ingeschreven voor een sociale huurwoning. Dat betekent dat woningzoekenden niet langer op de wachtlijst staan omdat statushouders voorrang krijgen. In de maanden november, december en januari heeft Rochdale tachtig procent van de huizen aan statushouders gegeven om een opgelopen achterstand in te halen.
 
Woningdelen
Om voldoende woningen te krijgen of te creëren voor statushouders, verkopen we dit jaar aanzienlijk minder woningen in de sociale sector. Ook bekijken we hoe we leegstaande kantoorruimte kunnen inzetten, zoals in de flat Daalwijk in Amsterdam Zuidoost. De ruimte in de plint van dit gebouw is omgebouwd tot zelfstandige woningen. Verder zien wij mogelijkheden met woningdelen voor statushouders, zowel in de vrije als in de sociale sector. Wat is woningdelen? Meerdere statushouders kunnen dan in één woning terecht en samen betalen ze de huur. Bijvoorbeeld twee statushouders tekenen ieder een huurcontract voor een zelfstandige woning. Zij zijn twee contractuele medehuurders en beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huursom. Zij vormen geen huishouden.

Vooralsnog werken alleen De Key, Stadgenoot, de Alliantie en Rochdale met woningdelen. Stadgenoot en Rochdale hebben hiervoor samen een speciaal huurcontract opgesteld. We kijken nog naar de juridische haken en ogen. Daarnaast zijn we in overleg met de gemeente om 500 container-achtige woningen te bouwen op lokaties en met voldoende voorzieningen. Een constructie die Rochdale op dit gebied al langer toepast, is het friendscontract.

Deel deze pagina