Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Steeds vaker bemiddeling bij burenruzies

Publicatiedatum: 31-08-2017

Het aantal geregistreerde burenruzies groeit en datzelfde geldt voor het aantal mensen dat actief is als buurtbemiddelaar.

Er zijn nu in 253 gemeenten 2564 getrainde vrijwilligers actief om conflicten op te lossen tussen ruziënde buurtbewoners. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 70 procent van de aangemelde zaken werd opgelost.

Top 3

De top 3 van meest voorkomende klachten bij burenruzies dit jaar is geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Ook Rochdale maakt gebruik van buurtbemiddeling en schakelt daarvoor Beterburen in. In 2016 heeft Beterburen in 144 kwesties waarbij huurders van ons betrokken waren hulp geboden.

Leefbare buurt

Rochdale is blij met Beterburen. Bestuursvoorzitter Hester van Buren, tevens ambassadrice van deze organisatie, erkent de meerwaarde al jaren. ‘We hebben Beterburen in 2016 144 keer ingeschakeld bij overlastkwesties. Het zijn goed getrainde en onafhankelijke buurtbemiddelaars. Als corporatie heb je baat bij een leefbare buurt’, aldus Van Buren.

Deel deze pagina