Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Vernieuwend woonconcept voor studentmoeders in Zuidoost voorkomt schooluitval

Publicatiedatum: 29-09-2020

In Amsterdam Zuidoost is een vernieuwend preventief woonconcept voor jonge moeders gestart. Een stabiele omgeving om schooluitval tegen te gaan en dakloosheid te voorkomen.

In Zuidoost stoppen bovengemiddeld veel jongeren met school. Onder hen is ook een heel aantal jonge moeders die geen stabiele woonomgeving hebben en het daardoor niet redden om school af te maken.

Moeder en kind

Woningcorporatie Rochdale, ROC Op Maat (onderdeel van MBO College Zuidoost) en welzijnsorganisatie Volksbond/Streetcornerwork (nu PerMens) hebben een concept ontwikkeld dat vorm krijgt in de flat Echtenstein. Het is gericht op vrouwen van 18 tot 27 jaar die een kindje hebben gekregen of verwachten en voor wie er zorgen zijn dat zij vroegtijdig schoolverlaten of dakloos raken. Zij kunnen hier wonen tot zij hun diploma halen en tegelijkertijd zoeken naar een vervolgplek. In totaal is er plek voor tien moeders en hun kind.

 

We hebben een woonvorm voor ogen die, voor zover wij weten, nog nergens zo gerealiseerd is.

Ook de samenwerking in dit project is uniek. Als het succesvol is kunnen we het op meer locaties uitrollen.

 

Zelfredzaam

In tegenstelling tot de meeste bestaande initiatieven is dit project gericht op zelfredzame moeders die niet voldoen aan de criteria voor maatschappelijke opvang. Door preventief een woning te bieden als de situatie fragiel wordt, wordt voorkomen dat de situatie verslechtert en deze gezinnen dakloos raken. Steenbergen: “Ben je zwanger of heb je een kind, dan kom je niet in aanmerking voor een studentenwoning, jongerenwoning of woonruimte met campuscontract. Dit plaatst jonge vrouwen die al geen stabiele woonomgeving hebben, in een kwetsbare positie, waardoor zij met hun kind vaak na enige tijd alsnog in de crisisopvang belanden. Heel vaak stoppen zij vanwege alle zorgen dan ook met hun opleiding, wat de perspectieven voor het gezin verkleint.”

Op maat

De studentmoeders die in aanmerking komen voor het woonconcept worden aangedragen door ROC (ROC op maat) in samenwerking met Streetcornerwork, dat met haar Verbindende Integrale Aanpak (VIA) al intensief samenwerkt met scholen, met name voor die studenten die dreigen uit te vallen. Tijdens de begeleiding ligt veel nadruk op het behalen van het diploma, het versterken van het eigen netwerk en het vinden van een vervolgplek. De begeleiding van VIA is op maat en kan op- en afgeschaald worden waar nodig.

Gebiedsgericht samenwerken

Het project sluit aan bij de nieuwbouwplannen van Rochdale direct naast Echtenstein. Hier wordt samen met het ROC een hybride leeromgeving gerealiseerd met leer-werkplekken. Ook maakt het onderdeel uit een gedeelde behoefte van partners uit onderwijs, werk en wonen om buurten waar dat nodig is te versterken. Dit willen we bereiken door met elkaar (integraal) en gebiedsgericht samen te werken. Het woonconcept in Echtenstein sluit daar heel goed op aan.

 

 

 

Deel deze pagina