Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Visitatie 2016-2019 positief voor Rochdale

Publicatiedatum: 16-11-2020

Het gaat goed met Rochdale. Dat zegt het rapport van Ecorys, de onafhankelijke visitatiecommissie die de corporatie onder de loep heeft genomen. Tientallen belanghebbenden werden geïnterviewd om tot dit oordeel te komen. Bestuursvoorzitter Hester van Buren: ‘We zijn hier erg trots op. De uitdaging is nu om vormbehoud te tonen. Daar gaan we ons uiterste best voor doen’.

Veel waardering voor gemaakte stappen

De onderzoekers van Ecorys spraken bewonerscommissies, gemeentebesturen, ambtenaren, collega-corporaties en allerlei andere partijen met wie Rochdale samenwerkt. Over de hele linie is er waardering voor de stappen die de afgelopen jaren gemaakt zijn: ‘De visitatiecommissie heeft een dergelijke ontwikkeling en integrale visie ten aanzien van de invulling van maatschappelijke opgaven niet veel eerder op deze manier ingevuld zien worden. De visitatiecommissie hoopt dat Rochdale deze ontwikkeling kan doortrekken naar de toekomst, en hiermee ook een voorbeeldfunctie kan innemen in de sector.’

Een sociale corporatie

Rochdale heeft het vertrouwen van bewoners teruggewonnen, zegt de visitatiecommissie. De ambitie om écht iets te betekenen voor de regio (ook door pilots en een vernieuwende manier van werken) wordt herkend. Er is lof voor de sociale focus van Rochdale: ‘Waar de corporatie in het recente verleden meer financieel gedreven was en zich weinig kon permitteren op het gebied van nieuwbouw en renovatie, heeft Rochdale zich steeds meer ontwikkeld naar een meer sociale corporatie. Dit komt tot uiting in de aandacht voor de integrale problematiek in wijken en buurten en in de wijze waarop bijvoorbeeld wordt omgegaan met huurachterstanden en schuldenproblematiek. Rochdale zet het menselijke aspect voorop.’  

Woningwet en visitatiecommissie

Volgens de Woningwet moeten corporaties zich eens in vier jaar laten visiteren. De onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert de visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit van de visitaties. Ecorys is het bureau dat Rochdale in 2020 visiteerde. Het onderzoeksrapport over de periode 2016 - 2019 verscheen op 9 november 2020. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige rapport van Ecorys te lezen.
Pim de Ruiter, woordvoerder Rochdale, 06-27329801  

 

Deel deze pagina