Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Voorbereidingen aanpak Vogelbuurt opgestart

Publicatiedatum: 22-06-2016

Rochdale start binnenkort met de voorbereidingen in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord om 4 complexen flink aan te pakken. Deze kampen namelijk met achterstallig onderhoud.

In de gebouwen bevinden zich 100 sociale huurwoningen en 3 bedrijfsruimten in eigendom van Rochdale. Daarnaast zijn er ook 48 koopwoningen die in het bezit zijn van particulieren. Rochdale en de particuliere eigenaren hebben zich verenigd in een VVE.

Achterstallig onderhoud
Op maandagavond 20 juni is er een bijeenkomst geweest waarin de huurders uitgebreid zijn geïnformeerd over het voornemen van een aanpak. De opkomst was matig, maar de betrokkenheid groot. De huurders vinden dat er te lang geen onderhoud is uitgevoerd en daar zijn wij het mee eens. Ze zijn wel blij dat  er wat gaat gebeuren. Daarbij wordt gedacht aan het plaatsen van nieuwe kozijnen, goten en regenpijpen en het herstellen van het metselwerk. Ook gaat Rochdale onderzoeken wat er binnen in de huurwoningen gedaan moet worden.

Projectcommissie
Bij de voorbereiding en uitvoering van de aanpak vinden we het belangrijk om met projectcommissies te overleggen. Die kunnen namens alle bewoners meepraten en meebeslissen in het proces. Daarom hebben we aan de bewoners gevraagd zich op te geven voor deelname aan de projectcommissie. Woont u in Vogelbuurt en wilt u deelnemen aan de projectcommissie? Daar zijn wij blij mee.  U kunt zich dan opgeven bij Marleen Nauta (bereikbaar op ma/di/do) via mnauta@rochdale.nl of 06-27329797. Voor overige vragen kunt u terecht bij Michel Kappenberg 06-18957787 (bereikbaar ma t/m do).

Nieuw proces
De aanpak van het project is nieuw. Niet eerder is er in Amsterdam een complex gerenoveerd waarin zowel huurders van een corporatie als particuliere eigenaren wonen. De particuliere eigenaren en Rochdale bepalen de aanpak gezamenlijk. We hebben het dus niet alleen voor het zeggen. Rochdale werkt de nieuwe aanpak uit in een blauwdruk. Andere stedelijke organisaties actief op het gebied van wonen zijn daar bij betrokken.

Veel gebeuren
De planning is om in eind 2017 of begin 2018 te beginnen met de bouw, afhankelijk van de duur van voorbereiding. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Eerst is er de oriëntatiefase waarin Rochdale en de particuliere eigenaren de haalbaarheid onderzoeken. Als zowel de huurders, Rochdale en de particuliere eigenaren zich kunnen vinden in de voorstellen, begint de ontwikkelfase. In de ontwikkelfase stelt het planteam het projectplan op. Vervolgens kan de uitvoering beginnen. Nog een weg te gaan dus. Zodra er ontwikkelingen zijn, melden we dit.

Deel deze pagina