Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Voorbereidingen Van Deysselbuurt duren langer dan verwacht

Publicatiedatum: 28-12-2016

Veel kritische vragen tijdens de bijeenkomst met ambassadeurs in de Lodewijk van Deysselbuurt. Projectleider Richard Loman en zijn collega Anouk Wijk van sociaal beheer (op foto) lichten toe wat de huidige stand van zaken is.

Stil gebleven
De Bewoners reageerden in eerste instantie teleurgesteld omdat zij nog niet weten wat de plannen voor hun situatie betekenen. Dat begrijpen we want we hadden hun beloofd om dit najaar al met antwoorden te komen. We wilden te snel aan de slag maar de opgave blijkt ingewikkelder dan verwacht! We kunnen per woonblok iets bedenken, maar we willen de meest geschikte combinatie van maatregelen die in de hele buurt zorgen voor betere woningen én leefbaarheid. In dat opzicht zijn we té optimistisch geweest. We gaan de komende tijd de bewoners vaker op de hoogte houden van de ontwikkelingen en we kijken ook hoe bewoners die vragen hebben ons nog makkelijker kunnen vinden.

Veel gebeurd
Er is inmiddels hard gewerkt aan de planvorming voor de aanpak in de buurt. Eerst hebben we met 26 medewerkers uitvoerige gesprekken gehad met ruim 300 bewoners over hun wensen. In veel woningen zijn we binnen geweest en hebben we gezien waar het aan schort. De gesprekken die we op dit moment met de ambassadeurs (klankbordgroep) voeren, gaan over de aanpak van de gehele buurt.

De teleurstelling nam af naar mate de bijeenkomst vorderde. De meesten hadden begrip voor het complexe proces waar wij mee bezig zijn. Vanaf vandaag krijgen ook alle bewoners een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken.

Deel deze pagina