Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Werkzaamheden aan complex in Kattenburg

Publicatiedatum: 30-05-2017

Rochdale is bezig met renovatiewerkzaamheden in de wijk Kattenburg. Op dit moment wordt het complex aan de Leeuwenwerf aangepakt.

Zo wordt er bijvoorbeeld een deel schilderwerk hersteld, de kopgevels worden gereinigd en het voegwerk hiervan vervangen. Verder wordt houtrot aangepakt en er komt een nieuwe hemelwaterafvoer op de begane grond. Tijdens deze werkzaamheden is asbesthoudende kit ontdekt. Er zijn direct monsters afgenomen en al snel bleek dit geen gevaar voor de volksgezondheid. Voor de zekerheid is besloten om deze kit weg te halen en te vervangen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de opdracht gekregen en is daar inmiddels mee begonnen. De bestuursleden van de Verenigingen van Eigenaren zijn hierover geïnformeerd.  

Medio juli
De werkzaamheden duren tot medio juli, de betreffende kit kan niet in één keer worden weggehaald. Zo nu en dan zullen er mannen in witte pakken verschijnen op plekken waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat zij halverwege juli hiermee klaar zijn. Tot die tijd zullen bewoners af en toe deze mannen aan het werk zien. Om eventuele onrust in de komende tijd te voorkomen, is iedereen in het gebouw inmiddels geinformeerd.

Bewoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met Dirk Schreuder via het algemene nummer 020 215 0000.

Deel deze pagina