Nieuwsbericht

Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

Publicatiedatum: 10-02-2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt de huursombenadering ingevoerd. Er komt een jaarlijkse inkomenstoets en er komt meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten.

Voor de huurverhoging per 1 juli 2016 geldt nog één keer de inkomensafhankelijke huurverhoging, zoals in de afgelopen jaren.

Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Tweede Kamer heeft aangenomen. De huursombenadering betekent dat de totale huursomstijging niet meer mag zijn dan inflatie + 1%. Binnen de huursombenadering  vanaf 1 januari 2017 worden huurverhogingen van zowel bestaande bewoners (jaarlijkse huurverhoging) als nieuwe bewoners ('huurharmonisatie' bij mutatie) meegenomen, ook van woningen die worden geliberaliseerd. Huuraanpassingen als gevolg van woningverbetering of renovatie tellen niet mee. De huursombenadering geldt niet voor woningen van particuliere verhuurders.

Nog niet definitief
Het is nog niet helemaal definitief want de  Eerste Kamer moet deze wet nog aannemen. Welke huur we als Rochdale binnen de wetteleijke kaders exact gaan vragen  aan zittende en nieuwe huurders is nog niet vastgesteld. We verwachten hierover binnenkort   het advies van onze Bewonersraad. Afhankelijk daarvan informeren wij binnenkort hoe wij hiermee omgaan. Als je meer wilt weten over wat er verandert en hoe? Download hier het overzicht met alle wijzigingen, bedragen en percentages.

Deel deze pagina