Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woonbond en Aedes in gesprek over uitvoering Sociaal Huurakkoord

Publicatiedatum: 28-03-2019

Eind 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord dat per 1 juli 2020 uitgevoerd gaat worden.

In dit akkoord werd onder andere afgesproken dat mensen met een laag inkomen en een hoge huur, huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. Het huurbeleid van Rochdale sluit hier in grote lijnen al bij aan.

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een laag inkomen prettig kunnen wonen. Rochdale zet een extra stap voor huurders met een sociaal huurcontract met de laagste inkomens en een relatief hoge huur. Concreet bieden wij de mogelijkheid van huurverlaging voor huurders met een sociaal huurcontract met een nettohuur boven de 720 euro en een plotselinge inkomensdaling. Voor deze huurders brengen wij de nettohuur naar de huurtoeslaggrens van € 720,42, zodat zij huurtoeslag kunnen aanvragen.

Rochdale verhuurt circa 38.000 sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. De gemiddelde huur van deze woningen is € 516,-. Elk jaar wordt gekeken of en bij wie de huur aangepast wordt. Daar zijn afspraken voor. De brieven met informatie over de huuraanpassingen worden door ons in de laatste week van april verstuurd. Dan weten huurders of en hoeveel huuraanpassing zij krijgen per 1 juli 2019.

Klik hier voor meer informatie over het sociaal huurakkoord op de website van !WOON.

Deel deze pagina