Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

WOZ waarde telt mee in bepalen huurprijs

Publicatiedatum: 09-02-2016

Vanaf 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingstelsel gewijzigd. Dit puntensysteem is van toepassing op woningen in de sociale/gereguleerde sector en bepaalt de hoogte van de maximale huurprijs.

De woonpunten voor woonomgeving, hinderlijke situaties, woonvorm en schaarste komen te vervallen. Daarvoor in de plaats telt de WOZ-waarde  mee. Vanaf 2016 ontvangen alle huurders de WOZ-waarde van de afdeling Belastingen van de gemeente.

WOZ-waarde
De afdeling Belastingen van de gemeente stelt ieder jaar opnieuw de WOZ-waarde van iedere woning vast. Dat gebeurt aan de hand van een aantal objectieve criteria als bouwjaar, oppervlakte en marktprijzen. Die WOZ-waarde dient voor het vaststellen van de hoogte van een aantal belastingen zoals de OZB en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Tot nu toe kregen alleen eigenaren van woningen ieder jaar een WOZ-beschikking. Sinds 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde ook mee voor het bepalen van de maximale huurprijs voor  zelfstandige  woningen die onder het puntensysteem vallen. Iedere huurder  die op 1 januari 2016 als (hoofd)gebruiker van een huurwoning bij de gemeente bekend is, ontvangt  voor 1 april  2016 de WOZ-waarde.  De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw door de gemeente vastgesteld.  Veel gestele vragen en antwoorden vind je ook op onze site.

Deel deze pagina