Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Zaanse corporaties en huurders tekenen vernieuwde kaderafspraken

Publicatiedatum: 15-12-2020

samenvatting Zaanse kaderafspraken in infographic

Op 14 december tekenden de Zaanse corporaties en het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) digitaal de vernieuwde kaderafspraken voor de komende vier jaar. Deze afspraken bieden uitgangspunten voor de samenwerking van alle betrokkenen bij renovatie en nieuwbouw. Met meer maatwerk en verbetering van de positie van huurders door meer inzicht en heldere afspraken over samenwerking, participatie en communicatie.

De zes corporaties actief in de Zaanstreek, Parteon, ZVH, Rochdale, WormerWonen, Woonzorg Nederland en Eigen Haard en het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) hebben in het afgelopen jaar  samen teruggekeken en vooruitgekeken om te bepalen hoe een nieuwe vierjarige periode van samenwerking het beste kan worden ingekleurd. De verschillende rollen en stappen in het proces zijn geëvalueerd en geactualiseerd met als resultaat een vernieuwd document ‘Kaderafspraken Zaanstreek 2021 tot en met 2024’.

De komende jaren worden in de Zaanstreek veel corporatiewoningen vernieuwd en verbeterd door renovatie en soms door nieuwbouw. In beide gevallen zorgt dit voor een intensief traject, voor alle betrokkenen en voor huurders. De samenwerking tussen alle partijen en hun rechten en plichten zijn geregeld in het Huurrecht en de Overlegwet. De kaderafspraken zijn een aanvulling op deze wet- en regelgeving.

Centraal in de afspraken staat o.a. een betere positie van huurders (meer dan wat wettelijk is vastgelegd), snelheid in het proces en duidelijkheid over rechten en plichten in verschillende fasen van een project. Ook vraagt de huidige tijd om meer maatwerk en meer oog voor de omgeving. Geen situatie is vergelijkbaar. Een kader met uitgangspunten en heldere afspraken biedt huurders en corporaties houvast en een leidraad voor het gezamenlijk gesprek.

Zonder de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en huurdersorganisaties in de Zaanstreek was het niet mogelijk geweest om tot dit vernieuwde kader te komen. Onno Elema, voorzitter HoZ:

We zijn blij dat ook tijdens deze coronacrisis het overleg met alle betrokkenen online door kon gaan, met deze kaderafspraken als mooi resultaat. Hiermee hopen we processen rond renovatie en nieuwbouw te versnellen en de positie van huurders te verstevigen.

De corporaties en huurders spreken in een tijd van woningnood het vertrouwen uit dat de kaderafspraken de basis leggen om in de komende jaren samen het proces van renovatie en nieuwbouw voortvarend op te pakken.”

Meer informatie

Lees hier de volledige kaderafspraken of bekijk de infographic Zaanse Kaderafspraken
Pim de Ruiter, woordvoerder Rochdale, telefoonnummer: 06- 273 298 01

Deel deze pagina