Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Zaanstad start pilot om vertrek uit zorginstelling te versnellen

Publicatiedatum: 23-07-2020

Woningcorporaties (waaronder ook Rochdale), zorgaanbieders en de gemeente Zaanstad gaan nauwer samenwerken om de cliënten die er klaar voor zijn, sneller naar een zelfstandige woning te begeleiden. Op 20 juli starten de partijen samen een pilot. 

Het doel is om de uitstroom te bevorderen van mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg, het zogenoemde intramuraal wonen. Denk aan jongeren met een zorgbehoefte, die inmiddels 18+ zijn en zelfstandig willen gaan wonen, maar die het op eigen kracht niet lukt om een woning te krijgen. 

Henrike Klok, Roerganger bij Rochdale: "Voor mensen die begeleiding ontvangen is het belangrijk dat zij een passende woning ontvangen. We werken als Rochdale dan ook graag mee aan deze pilot, zodat deze mensen zelfstandig in de wijk kunnen wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben. Zo werken we verder aan herstel en buurten waar iedereen goed kan samenleven.” 

Nauwer samenwerken met concrete afspraken

De pilot is de volgende stap in de samenwerking tussen gemeente Zaanstad, woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard, Parteon, WoonZorgNederland, ZVH, en zorginstellingen Leger des Heils, Leviaan, Levvel (voorheen Spirit), Odion en Parnassia. Eerder maakten zij de 10 Zaanse Werkafspraken “Thuis in de wijk”, een uitwerking van het landelijke “Actieprogramma Weer Thuis” van het ministerie van VWS en BZK. 

De zorginstellingen beoordelen samen met de cliënt welk moment en wat voor huisvesting wenselijk is en regelen ook de urgentieverklaring voor de woning. Ook kijken zij met de cliënten en hun naasten naar de reële mogelijkheden van uitstroom en bepalen zelf, zonder tussenkomst van andere professionals, of de cliënt hiervoor versneld in aanmerking komt. Zo geeft de pilot de cliënten van de zorginstellingen eerder perspectief op gewoon wonen als ieder ander en meedoen in de samenleving.

De pilot duurt een jaar. In die periode worden ongeveer 50 woningen door de woningcorporaties beschikbaar gesteld. De gemeente houdt de regierol voor wat betreft het bewaken, monitoren en evalueren van de pilot. De voortgang en uitvoer zal elk kwartaal met de partijen worden geëvalueerd. 

Deel deze pagina