Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale
Home Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

750 extra tijdelijke woningen in Zaanstad

Leestijd: 3 min

De gemeente Zaanstad en de Zaanse corporaties Parteon, ZVH en Rochdale gaan de lange wachttijden voor een betaalbare woning te lijf door tijdelijke woningen te plaatsen op verschillende plekken in Zaanstad. Wethouder Wonen Harrie van der Laan, Harry Platte (Parteon), Franck Storm (ZVH) en Eric Nagengast (Rochdale) hebben daarover afspraken gemaakt. “De wooncrisis vraagt om snelle en flexibele oplossingen. Onze ambitie is om de komende vijf jaar in ieder geval 750 tijdelijke woningen op tijdelijke plekken neer te zetten. Want iedereen verdient een dak boven zijn hoofd”, aldus wethouder Wonen Harrie van der Laan.

 

Speciaal voor starters, spoedzoekers en vluchtelingen

De tijdelijke woningen zijn in eerste instantie bestemd voor starters, spoedzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Allemaal mensen bij wie de nood erg hoog is. Zo telt Zaanstad circa 3.900 starters die nu veelal noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Ook kent de stad veel spoedzoekers, zoals mensen die na een scheiding met spoed woonruimte nodig hebben. Het streven is dat uiteindelijk 2/3 van de woningen bestemd is voor Zaankanters. De gemeente en de corporaties krijgen financiële hulp vanuit het Rijk voor de tijdelijke woningen.

Woningen van goede kwaliteit

“De woningen zijn van goede kwaliteit. We hebben samen met andere corporaties in de regio een aantal producenten geselecteerd die op dit moment het beste product in de markt bieden. Deze woningen zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook betaalbaar”, aldus Harry Platte van Parteon. Zie voor meer informatie: NH Bouwstroom 

Meer doen voor starters en spoedzoekers

Naast de tijdelijke woningen blijven gemeente en corporaties inzetten op nieuwbouw van woningen voor onbepaalde tijd. “Maar die woningen staan er niet van vandaag op morgen. We hebben te maken met langlopende procedures, stikstofproblemen en een tekort aan mensen in de bouw. Ondertussen zijn ruim 8.000 Zaankanters actief op zoek naar een woning via Woningnet. Daarom zijn we deze integrale samenwerking gestart met alle partijen. Zo kunnen we meer doen voor starters en spoedzoekers”, zegt Van der Laan.

Duurzame oplossingen

De corporaties zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van woningen aan woningzoekenden. Gemeente en corporaties gaan voor duurzame oplossingen. De woningen worden in de fabriek gemaakt en kant en klaar geplaatst. Dit scheelt vervoersbewegingen en er is minder bouwhinder voor omwonenden. De partijen kijken ook of zij de buurt waarin de woningen komen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door extra groen en meer voorzieningen.

In Assendelft komen de eerste tijdelijke woningen

De locatie voor de eerste 192 tijdelijke woningen is de Noorderveenweg in Assendelft. Van deze woningen zijn er 92 bestemd voor starters en spoedzoekers. Honderd woningen zijn voor Oekraïense vluchtelingen die al in Zaanstad wonen. Zij wonen nu veelal bij mensen in huis of op de boten aan de kade van de Havenstraat. Nu de oorlog al zeven maanden woedt, is er behoefte aan doorstroming naar een woonvorm met meer privacy.