Voor leveranciers

Hier vindt u alle aanvullende informatie op welke wijze u uw facturen bij ons kunt indienen, de betaling en afhandeling daarvan.

Factuur indienen

1. Een opdracht voor planmatig onderhoud, contractonderhoud, projecten of algemene kosten dient u in per mail. 

2. Een opdracht voor dagelijks onderhoud dient u in op het online leveranciersportaal Mareon. De log-in-gegevens krijgt u van uw contactpersoon.

Wij nemen alleen facturen in behandeling die voldoen aan onze factuurvoorwaarden. Bekijk hier onze factuurvoorwaarden.

Contact over facturen

Heeft u vragen over een in te dienen of ingediende factuur? Neemt u eerst contact op met uw contactpersoon bij Rochdale. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. 

Procuratieregeling

Wilt u nagaan of uw contactpersoon gemachtigd is om opdrachten te verlenen? In de procuratieregeling zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten opzichte van externe partijen vastgelegd. Bekijk hier de procuratieregeling

Algemene inkoopvoorwaarden

Bij alle leveringen en diensten die wij afnemen hanteren wij de Aedes Algemene inkoopvoorwaarden voor Levering, Diensten en Werken. Wilt u zaken met ons doen? Dan moet u aan deze voorwaarden voldoen. 

Algemene Voorwaarden bij (planmatige) onderhoudswerkzaamheden

Voor het verrichten van (planmatige) onderhoudswerkzaamheden in opdracht van Woningstichting Rochdale gelden de Algemene Voorwaarden bij (planmatige) onderhoudswerkzaamheden.

Downloads

Procuratieregeling (.pdf)
Aedes Model Algemene inkoopvoorwaarden
voor Leveringen, Diensten en werken (.pdf)
Algemene voorwaarden voor de Aanneming van Werken
(.pdf)

Ook interessant

link-target="_self" Factuur indienen
link-target="_self" Integriteit