Leveranciers

Betrouwbare opdrachtgever

Wilt u nagaan of uw contactpersoon gemachtigd is om opdrachten te verlenen? Bekijk dan de procuratieregeling.

Facturering

Zorg voor een snelle afhandeling van uw factuur door deze op te stellen volgens een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u onder de knop Facturering.

Algemene Voorwaarden bij (planmatige) onderhoudswerkzaamheden

Voor het verrichten van (planmatige) onderhoudswerkzaamheden in opdracht van Woningstichting Rochdale gelden de Algemene Voorwaarden bij (planmatige) onderhoudswerkzaamheden.

Loonkostenbestanddeel G-rekening

In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en het bepalen en vastleggen van het loonsombedrag en het percentage van het loonkostenbestanddeel op de factuur, hanteert Woningstichting Rochdale voor het verrichten van (planmatige) onderhoudswerkzaamheden vastgestelde percentages per vakgebied.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden