Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Piet Paaltjenspad

Rochdale is de mogelijkheden voor deze woningen nog aan het onderzoeken. Eén van de ideeën is om de woningen te vervangen door ruimte voor buurtvoorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, wasserette of horeca.

Wat is het idee?

Samen met de huidige grasveldjes en het toevoegen van extra groen, kan de Leeuwendalersweg een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. We zouden dan ontmoetingsplekken creëren door de woningen om te zetten naar ruimte voor buurtvoorzieningen. Dit idee heeft uiteraard impact op de bewoners van het Piet Paaltjenspad. We gaan hier graag met de huidige bewoners over in gesprek. Vervolgens werken we de aanpak verder uit samen met de bewonerscommissie.

Wat betekent dit voor de bewoners?

Het plan voor de woningen moet nog verder worden uitgewerkt. We weten wel dat gezien de technische staat van de woningen er sowieso een ingrijpende aanpak (renovatie of sloop/nieuwbouw) nodig is. Bewoners moeten daarom op termijn (tijdelijk) verhuizen naar een andere woning. Na de aanpak zijn er mogelijkheden om terug te keren naar een gerenoveerde of nieuwbouwwoning in de buurt. Over het terugkeren en het (tijdelijk) verhuizen maken we nog afspraken met de bewonerscommissie. Deze afspraken komen in het sociaal plan.

Planning

  • Zomer 2022: terugkoppeling woonwensenonderzoek dat in mei is uitgevoerd bij het Piet Paaltjenspad en meer informatie over het toekomstplan voor uw woning (renovatie of sloop-nieuwbouw).
  • Najaar 2022: Rochdale neemt een besluit over het toekomstplan voor de woningen en informeert alle bewoners.
  • Najaar 2022 – eind 2023: na het besluit werken we samen met de bewonerscommissie alles uit tot een volledig plan.

Wat doen we tot aan de aanpak van uw woning?

Technische klachten kunnen bewoners gewoon blijven melden en worden verholpen. Het melden van klachten kan tegenwoordig ook in de buurt, namelijk bij het informatiepunt van
Rochdale aan het Piet Paaltjenspad 6. Ook kijken we of er een aanpak op korte termijn nodig is, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Met deze aanpak willen we iets doen aan de meest urgente problemen. Dit betekent niet dat we alles kunnen oplossen. Daar is uiteindelijk de ingrijpende aanpak voor nodig. We informeren bewoners nog over het extra onderhoud dat we mogelijk gaan uitvoeren.

Nieuwsbrieven
Juni 2022

Vragen? Kom langs bij het spreekuur!

Wij zijn 3 keer per aanwezig bij Informatiepunt aan het Piet Paaltjenspad 6, namelijk op:

  • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

U kunt binnenlopen voor al uw vragen over de renovatie, sloop-nieuwbouw van uw woning en wat dat voor u betekent