Geen objecten gevonden

Poelenburg en Peldersveld

Samen bouwen aan een sterke wijk

Wij zetten ons actief in voor het verbeteren van de wijk Poelenburg en Peldersveld. Dit doen we met de gemeente Zaanstad, corporaties Parteon en ZVH, het sociaal wijkteam, scholen en maatschappelijke organisaties. Samen bouwen we aan een sterke, gemengde wijk met kansen voor alle bewoners. Hoe we dit gaan doen staat omschreven in het 'Pact Poelenburg en Peldersveld 2020-2040'. Drie belangrijke thema’s hierin zijn jeugd, participatie en wonen.

Fijn en veilig wonen, wat vindt de wijk?

Het PACT is bezig met de woonvisie Poelenburg-Peldersveld: dit is onze visie op de toekomst voor het wonen in de wijk. We zijn nu halverwege het ontwikkelen van deze visie en hebben de inwoners van de wijk om hun mening gevraagd. Door middel van zo’n 120 enquêtes, afgenomen door de PACT-partners, hebben we een aardig beeld hoe de inwoners zelf denken over de toekomst van hun wijk. Zo geven veel bewoners aan dat ze graag in een wijk leven samen met mensen die ongeveer dezelfde levensstijl hebben. Daarbij geven ze wel duidelijk aan dat er meer verschillende woonvormen zouden moeten komen die beter passen bij de wensen van de bewoners. Lees hier meer over de uitkomsten van de enquête.

Groot onderhoud Poelenburg

De wijk Poelenburg in Zaandam is flink vernieuwd. De meeste woningen van de woningcorporaties, zijn van binnen en buiten flink opgeknapt. Ook zijn ze energiezuiniger gemaakt. De gemeente heeft de openbare ruimte aangepakt. Rochdale heeft groot onderhoud gedaan aan ruim 330 woningen. We moeten nog één complex aanpakken: de ‘Spaghettiflat’ aan de Clusiusstraat/Poelenburg. Deze flat wordt gesloopt. De plannen werken wij momenteel uit, in goed overleg met de bewoners. Heeft u vragen? Lees meer over de sloop van Spaghettiflat.