Geen objecten gevonden

Poelenburg en Peldersveld

Een korte geschiedenis

Poelenburg ligt in het zuidoosten van Zaandam, vlak bij de rijksweg A8. De wijk is in de jaren 60 van de 20e eeuw gebouwd. Typerend voor die tijd zijn de flats aan de rand, die de wijk van de drukke weg afschermen, met steeds meer laagbouw als je dichter bij het centraal gelegen Darwinpark komt.

Peldersveld ligt tegen Poelenburg aan. Deze wijk staat vooral bekend om zijn 14 verdiepingen tellende ERA-flats: Brandaris, Pharus, Perim, Noordwachter en IJdoorn.

Geestelijk vader van de flats is architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De letters ERA staan voor Van Eesteren Rationele Aanpak. En rationeel was het. Veel van Van Eesterens ideeën ontstonden aan de hand van berekeningen, zoals bijvoorbeeld de ideale afstanden tussen wonen en winkels. Ook bedacht hij de optimale ‘kinderwagenafstand’: elke moeder moest binnen een paar minuten met haar baby naar een plantsoen kunnen lopen om van zon en buitenlucht te genieten.

Groenste wijk

Poelenburg telt meer dan 8.500  inwoners en ruim 3.100 woningen. De meeste daarvan zijn sociale huurwoningen. Poelenburg is de groenste wijk van Zaandam en heeft belangrijke voorzieningen op loop- en fietsafstand. Dat zijn niet alleen winkels en scholen, maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuis en moskee.

Peldersveld telt ruim 5.600 inwoners en ongeveer 2350 woningen. Ook hiervan zijn de meeste sociale huurwoningen.

Sociale en ruimtelijke problemen

Poelenburg en Peldersveld hebben veel positieve kanten. Maar kennen ook veel sociale en ruimtelijke problemen. Veel bewoners blijven er bijvoorbeeld niet lang wonen. Hierdoor is de binding met de buurt beperkt. Voor mensen die meer zijn gaan verdienen, zijn er geen woningen beschikbaar.

Vooral in Poelenburg spelen sociale problemen als gevoelens van onveiligheid, schooluitval, taalachterstand, criminaliteit, illegale onderhuur en gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn er ruimtelijke problemen: de kwaliteit van de woningen en woonomgeving is niet optimaal.

Aanpak

Peldersveld en vooral Poelenburg zijn probleemwijken. YouTube-video’s van vlogger Ismail Ilgun kregen landelijke aandacht. Dit heeft geleid tot actie vanuit de gemeente om de problematiek in de twee wijken serieus aan te pakken.

De burgemeester bemoeit zich zelf met de aanpak. Op 3 juli 2018 opende hij een bijeenkomst waarbij een groot aantal organisaties die in de twee wijken actief zijn aanwezig waren. Daar waren ook 4 wethouders bij aanwezig. 

De bijeenkomst vormde het begin van een grootschalige aanpak om van Poelenburg en Peldersveld weer twee wijken te maken waar het prettig wonen is en waar kinderen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Partijen die hieraan meewerken zijn onder andere:

  • buurtbewoners
  • gemeente
  • politie
  • woningcorporaties
  • scholen
  • een stichting voor Islamitisch onderwijs
  • voorschoolse opvang
  • jongerenwerk
  • GGD

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de problemen sámen met buurtbewoners worden aangepakt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden