Woonruimteverdeling

Voorrangsregels voor wonen in Poelenburg en Peldersveld

Een van de maatregelen om Poelenburg en Peldersveld leefbaarder te maken, is het toewijzen van woningen met voorrang. Woningzoekers die voldoen aan nieuwe voorwaarden krijgen voorrang op een woning van een woningcorporatie. Met deze voorrangsregels wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke buurten maken.

Deze maatregel heeft geen gevolgen voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen.

Maar als u binnen of naar deze wijken wilt verhuizen, dan gelden wel de voorrangsregels.

Wat zijn de voorrangsregels?

Iedereen kan reageren op beschikbare huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld. Maar woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan, krijgen voorrang. De voorwaarden staan in volgorde van belangrijkheid. De eerste telt dus zwaarder mee dan de tweede.

  1. U werkt bij een maatschappelijke organisatie, de overheid, in de zorg of in het onderwijs.
  2. U heeft inkomen uit werk (commercieel), studiefinanciering of AOW.
  3. U heeft een startkwalificatie (ten minste 2 jaar mbo of diploma havo/vwo).

Hebben twee kandidaten voor dezelfde woningen dezelfde voorrang? Dan gaat de woning naar de kandidaat met de langste inschrijfduur bij WoningNet.

Hoe werkt het?

In uw persoonlijke profiel op WoningNet kunt u aangeven aan welke voorwaarde u voldoet om voorrang te krijgen. Ga hiervoor op WoningNet naar ‘Mijn gegevens’ (rechtsboven in het menu) en vervolgens naar ‘Mijn profiel’. Kijk onder ‘Voorrangsregelingen’ en klik daar op de rode knop ‘Wijzigen’.

U kunt nu de hoogste voorrangscategorie aanvinken die op u betrekking heeft. Uiteraard controleren we bij de voorlopige toewijzing of de voorrang juist is.

Let wel, staat u slecht bekend bij de politie vanwege crimineel gedrag en/of overlast? dan komt u niet in aanmerking voor een huurwoning in Poelenburg en Peldersveld!

 

Belangrijk als u een woning zoekt in deze wijk
Meestgestelde vragen voorrang Woningruil en medehuurderschap aanvragen Voorrang op een woning in deze wijken