Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Woningruil en medehuurderschap aanvragen

Wilt u een woningruil aanvragen? Of een medehuurder bijschrijven op uw huurcontract? Als het om een woning in Poelenburg of Peldersveld gaat, dan voert de politie altijd eerst een onderzoek uit.

 

Voordat een woningruil definitief wordt toegewezen, screent de politie de nieuwe bewoners. Staat de woningzoekende of een van de gezinsleden slecht bekend bij de politie vanwege crimineel gedrag en/of overlast? Dan komt diegene niet in aanmerking voor een huurwoning in Poelenburg of Peldersveld.

 

Hetzelfde geldt voor het bijschrijven van een medehuurder.

 

Hieronder geven wij antwoord op een aantal vragen rondom dit onderwerp.

 

 

Waarom doen de corporaties/gemeente een onderzoek op basis van politiegegevens?

We willen de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Dat lukt alleen als we crimineel gedrag, overlast en onrechtmatig gebruik van woningen tegengaan. Door onderzoek te doen op basis van politiegegevens, kunnen we voorkomen dat mensen met die gedragingen in de wijk komen wonen en zorgen dat er meer diversiteit komt.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke gegevens van inwoners. U wordt op de hoogte gebracht wanneer welke gegevens worden gedeeld.

Geldt het politieonderzoek voor alle wijken in Zaanstad?

Nee, de politiescreening geldt niet voor alle wijken van Zaanstad. De screening geldt alleen voor de wijk Poelenburg en de buurt Peldersveld.

Geldt het politieonderzoek ook voor mensen die een woning willen kopen?

Nee, de politiescreening is alleen voor inwoners die een sociale of particuliere huurwoning betrekken in Poelenburg en Peldersveld.

Waar kijkt de politie precies naar?

Er is een lijst met gedragingen waarnaar de politie onderzoek doet in de politiesystemen. Die gedragingen zijn vastgelegd in de wet en in de huisvestingsverordening. Het gaat om crimineel gedrag, ernstige overlast en onrechtmatig gebruik van de woning. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke gegevens van inwoners.

Wat is als ik op één van de gedragingen scoor?

De politie doet onderzoek naar gedragingen. Deze gedragingen zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening en staan in de wet. De uitkomsten van het onderzoek op basis van politiegegevens worden naar de gemeente gestuurd.

De burgemeester beoordeelt vervolgens of de uitkomsten wel of geen reden geven om iemand niet in Poelenburg of Peldersveld te laten wonen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke gegevens van inwoners. U geeft zelf schriftelijk aan dat u weet dat uw gegevens worden ingezien.

Een woningruil aanvragen

Hier vind u meer informatie over het aanvragen van woningruil. 

Een medehuurder bijschrijven op uw huurcontract

Hier vindt u meer informatie over het bijschrijven van een medehuurder op het huurcontract.