Prestatieafspraken

Op basis van de Woningwet maken wij samen met gemeenten en huurdersorganisaties jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast welke inzet er door de partijen wordt gedaan op het brede vlak van wonen. Denk daarbij aan afspraken over de bouw van nieuwe woningen, over de kwaliteit en duurzaamheid van woningen, over de betaalbaarheid van de woningen of over huisvesting van bepaalde doelgroepen. 

Rochdale heeft bezit in vijf gemeenten en  in elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. Sommige afspraken gaan over meerdere jaren, andere afspraken gelden voor 1 jaar. Hieronder vindt u de prestatieafspraken die we hebben afgesloten.

Amsterdam

Samenwerkingsafspraken 2024 - 2027
.pdf

Zaanstad

Samenwerkingsovereenkomst 2020-2024
.pdf

Purmerend

Prestatieafspraken 2021-2024
.pdf

Diemen

Prestatieafspraken Diemen 2020-2023
.pdf
Addendum Prestatieafspraken Diemen voor 2024
.pdf

Landsmeer

Prestatieafspraken 2021 - 2024
.pdf

Haarlemmermeer

Prestatieafspraken Haarlemmermeer 2024 - 2027
.pdf