Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de vernieuwde Woningwet uit 2015 op een andere manier samen. Zo maken we nu op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen we vast in prestatieafspraken. De handreiking prestatieafspraken beschrijft het proces rondom het maken van de afspraken: van het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie tot de verantwoording.

Rochdale heeft bezit in vijf gemeenten en in elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. Sommige afspraken gaan over meerdere jaren, andere afspraken gelden voor 1 jaar. Wat Rochdale in elke gemeente heeft afgesproken leest u op deze pagina.

Deel deze pagina