Pro Patriastraat

Pro Patriastraat

Op deze pagina lees je alles over de plannen en ontwikkelingen in en rond de Pro Patriastraat

De gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Hofwijk Noord vernieuwen. Dit is het gebied tussen Hof van Zaenden, Pro Patriastraat en Oostzijde. Het idee is om hier een gemengde, groene buurt te maken met 750 woningen en voorzieningen. Een levendige stadswijk waar mensen met verschillende inkomens kunnen wonen, werken en ontspannen. Dit project wordt ookwel 'Kan aan de Zaan' genoemd. Het plan hoort bij de ontwikkelingen in heel Kogerveldwijk. 

Plannen in de Pro Patriastraat

 

Pro Patriastraat  43-89 en 91-137

De woningen in de Pro Patriastraat 43-89 en 91-137 worden waarschijnlijk gesloopt. Het plan is om in de nieuwe wijk ongeveer 100 tot 150 nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen. 

Pro Patriastraat 1-31a

Het plan is om de bergingen te verplaatsen naar een nieuwe plek bij het gebouw. Ook denken we aan het verplaatsen van de entree, van de linkerkant naar de rechterkant van het gebouw.

Eengezinswoningen

Wij hebben de afgelopen twee jaar de eengezinswoningen aan de Pro Patriastraat, Hof van Zaenden en Hof van Holland energiezuiniger gemaakt en geschilderd. Daarom nemen wij deze woningen niet mee in de vernieuwingsplannen.

Dit is de planning

Dit jaar beginnen de voorbereidingen voor de nieuwe woonwijk. Dan wordt ook duidelijk wat er met de appartementengebouwen aan de Pro Patriastraat gebeurt. In de zomer van 2023 begint dan het schoonmaken van de grond en de aanpassing van het bestemmingsplan. De verffabriek van Touwen moet nog verhuizen en dan kan de grond klaar gemaakt worden voor de bouw. De echte bouw begint dan in 2026.