Geen objecten gevonden

Resultaten Bewonersonderzoek 2020

Meeste Bewoners tevreden over hun woning en hun buurt 

Uit het onderzoek dat wij hebben gehouden onder 8.400 huurders van Rochdale blijkt dat de meeste bewoners tevreden zijn met hun woning. Ruim 80% geeft zijn woning een voldoende. Ruim 40% vindt zijn/haar woning goed. 

Over het onderhoud is men iets minder tevreden.

70% vindt dat het onderhoud aan zijn woning nog voldoende. Bijna 30% vindt de onderhoudsstaat van zijn/haar woning ronduit goed. Een even groot aantal bewoners (bijna 30%) vindt de onderhoudsstatus van zijn/haar woning slecht. Uit het onderzoek weten wij in welke buurten en welke complexen bewoners vaak ontevreden zijn over het onderhoud. De renovatie- en onderhoudsprojecten die op stapel staan, moeten er voor zorgen dat meer bewoners tevreden zijn over de onderhoudsstatus. Over 2 jaar gaan wij dit onderzoek herhalen. Wij hopen dan een verbetering te zien op dit punt. 

De buurt en veiligheid

De helft van onze bewoners is zeer tevreden met hun buurt en geeft zijn/haar buurt het rapportcijfer 8 of hoger. 18% van de bewoners is ontevreden over de buurt. De buurten waar veel bewoners niet tevreden zijn bevinden zich in Nieuw-West, Amsterdam Noord, de Bijlmermeer, en Zaandam Zuidoost. In samenwerking met de gemeente en andere corporaties proberen wij deze buurten te versterken.  

De veiligheid ’s avonds is bij 30% van de buurten onvoldoende. Vaak zijn het ook de buurten waar veel bewoners niet tevreden mee zijn. Betere verlichting, een betere inrichting van de openbare ruimte en meer toezicht moeten deze buurten ’s avonds veiliger maken.  

Contact met buurtbewoners en buurtactiviteiten

De veiligheid in een buurt wordt ook bepaald hoe groepen bewoners met elkaar omgaan. 42% van onze huurders vindt dat groepen bewoners goed met elkaar omgaan. 16% van de huurders vindt dat groepen bewoners absoluut niet goed met elkaar omgaan. Samen met de gemeente en met welzijnsorganisaties willen wij werken aan een betere omgang van groepen buurtbewoners met elkaar.  

Om een betere verstandhouding te krijgen tussen bewoners, is het belangrijk samen activiteiten voor de buurt te organiseren. 40% van de bewoners geeft aan zeker mee te willen doen aan buurtactiviteiten. Eén op de negen bewoners wil niet meedoen aan buurtactiviteiten. De grootste groep, 50%, wacht af. Zij zeggen niet dat zij mee zullen doen aan activiteiten, maar sluiten het ook niet uit.  

Woning verduurzamen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn duurzaamheidsmaatregelen, zoals betere woningisolatie en het overstappen naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Twee-derde van de bewoners wil meedoen aan de verduurzaming van de woning. 11% van de bewoners geeft aan dat de huidige woning al energiezuinig is. Slechts 4% van de bewoners wil niet meedoen aan de verduurzaming van de woning. 

De belangrijkste reden om mee te doen aan verduurzaming is de verbetering van het comfort. Minder tocht, vocht en kou in de woning is voor één op de drie huurders de voornaamste reden om verduurzaming te willen. Een kwart van de huurders doet in de eerste plaats mee voor het milieu en voor bijna een kwart van de huurders is de portemonnee de belangrijkste reden om aan verduurzaming van de woning mee te doen.

Tevreden over dienstverlening

De meeste huurders zijn tevreden over onze dienstverlening. Een klein kwart (23%) van de huurders is ontevreden met de dienstverlening. Dar staat tegenover dat 35% van de huurders onze dienstverlening goed vindt. 

Wij hebben bewoners gevraagd of zij in het afgelopen half jaar telefonisch contact hebben gehad met Rochdale. En zo ja, wat zij van dat telefonisch contact vonden. 45% van de bewoners was zeer tevreden over het telefonisch contact. Eén op de vijf bewoners (20%) was niet tevreden over het contact. 

Wij streven ernaar het aantal huurders dat zeer tevreden is over onze dienstverlening de komende twee jaar omhoog te krijgen. 

Over het bewonersonderzoek

De enquête waar al deze uitkomsten op zijn gebaseerd is afgenomen tussen november 2020 en januari 2021. 24.000 bewoners met een ons bekend emailadres zijn benaderd om de online-vragenlijst in te vullen, Bijna 8.400 huurders (36%) hebben de vragenlijst ingevuld en ons van waardevolle informatie voorzien. 

Deel deze pagina