Raad van Commissarissen

Rochdale heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van Rochdale. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en geeft advies. 

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit zes leden

(Van links naar rechts)

De heer ir. P. Vismans, voorzitter
Mevrouw mw. E.N. Nordmann
De heer drs. M.A. Zonneveld RA
Mevrouw dr. R. Laline
De heer dr. ing. G.A. van Bortel
De heer drs. A. van den Berg

Meer informatie

Reglement Raad van Commissarissen
(pdf)
Reglement Auditcommissie
(pdf)
Reglement Selectie en Renumeratiecommissie
(pdf)
Reglement Vastgoedcommissie
(pdf)
Visie op Toezicht Woningstichting Rochdale 2021
(pdf)
Rooster van aftreden 2023
(pdf)
Profiel RvC 2022
(pdf)

Misschien vind u dit ook interessant

Raad van Bestuur Onze koers
Governance Integriteit