Jaap Kleijwegt stopt als toezichthouder bij Rochdale

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Jaap Kleijwegt stopt aan het einde van dit jaar bij Rochdale als toezichthouder. Zijn maximale termijn zit er dan op. De laatste vergadering die hij bijwoont is in november en dan zit er voor Kleijwegt een boeiende en leerzame periode op. Jaap Kleijwegt heeft (post) master opleidingen gevolgd op het gebied van finance, control en accountancy en hij is als Partner verbonden aan BDO Advisory. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als accountant, adviseur en interimmanager bij diverse ondernemingen en maatschappelijke organisaties. In dit interview 5 vragen aan Jaap.
 
Waarom heeft u gekozen voor Rochdale?
‘Ik was toen ik solliciteerde vooral als professional en mens met een drive voor het publieke belang geïntrigeerd door de bestuurscrisis bij Rochdale. Vragen als: Hoe kan het gebeuren dat zaken zo uit de hand lopen?, Hoe ga je daarmee om zonder te veel financiële middelen en geloofwaardigheid te verliezen? en Hoe stel je weer orde op zaken? zag ik als een uitdaging. Ik kwam voor de accountantscontrole en bijzondere onderzoeken veel bij woningcorporaties dus het was bekend terrein.’ De omvang en looptijd van deze uitdaging was van een andere orde.'

Wat trof je aan bij Rochdale? 
'Er was veel gebeurd, de organisatie was niet op orde en de kwaliteit van het bestaande bezit en de dienstverlening vaak niet niveau. Medewerkers waren in shock en vonden het moeilijk trots te zijn op dingen die wel goed gingen. Er was op veel fronten geen (zelf)vertrouwen meer. Dat betekent dat er veel aandacht en energie moest gaan naar de herstelwerkzaamheden en een gezonde cultuur.'

Hoe ging dat?
'Het was een boeiende periode waarin veel gesprekken zijn geweest met de bestuurders, managers en medewerkers. Daarbij kon een ieder zich kwetsbaar opstellen, maar was de druk op de gewenste verbetering soms erg hoog. Er is op weloverwogen momenten afscheid genomen van bepaalde projecten en zaken die niet tot de kerntaken van Rochdale of de nieuwe mores behoorden. Daarbij is timing erg belangrijk omdat je uiteindelijk, ondanks genomen voorzieningen, streeft naar zo min mogelijk verlies van geld dat hard nodig was en is voor de volkshuisvestelijke taken.'

Hoe gaat het inmiddels met Rochdale?
'Bestuur en medewerkers mogen weer trots zijn op zichzelf en de organisatie waarvoor ze werken. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening is aanmerkelijk verbeterd en efficiënt georganiseerd. Ik ben ook blij dat de naam Rochdale is behouden. Rochdale is financieel weer gezond en er kan weer geïnvesteerd worden in de kerntaken. Denk aan voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen. Ook zijn er weer middelen voor meer en betere samenwerking in buurten, sociaal beheer en leefbaarheid.'

Wat voor Rochdale laat je achter?
'Een organisatie die aan het begin staat van een nieuwe transitieperiode waarin de druk op de woningmarkt qua betaalbaarheid en beschikbaarheid groot is en de uitdagingen complex. Belangrijke ontwikkelingen als digitalisering van de bedrijfsvoering en dienstverlening hebben een forse impact op organisatie en verduurzaming van het bezit veel geld gaan kosten. Verandering is de enige constante geworden en ook Rochdale zal qua organisatie wendbaar moeten zijn. Dat kunnen ze doen met trots, een gezonde cultuur en een rein geweten.'

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden