Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Wat doet de overheid?

Om de forse stijging van energiekosten deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Aan sommige regelingen wordt nog gewerkt. Als er iets verandert, passen wij dit aan op deze pagina.

Laatste update: 2 maart 2023

Prijsplafond

De overheid heeft in september 2022 bepaald dat er een ‘prijsplafond’ komt vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat er een vaste maximale prijs komt voor (een deel van) uw energierekening. Hier hoeft u niets voor te doen. U ziet het terug op de afrekening van uw energieleverancier.

  • U betaalt maximaal 1,45 euro per m3 gas tot een jaargebruik van 1200 m3 gas.
  • U betaalt maximaal 0,40 euro per kWh tot een jaargebruik van 2900 kWh elektriciteit.

Gebruikt u meer gas en/of elektriciteit, dan betaalt u over het meerverbruik een tarief dat uw energieleverancier bepaalt.

Als uw woning collectief wordt verwarmd, is nog niet duidelijk wat dit voor u betekent. De overheid is daarover in beraad. Wij houden in de gaten wat de uitkomst is en informeren u daarover op deze pagina.

Er is een aparte regeling voor gebouwen met blokverwarming. Deze huishoudens worden gecompenseerd met een vast bedrag voor gas, warmte en/of stroom. 

Energietoeslag aanvragen via de gemeente

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 en 2023 een ‘energietoeslag’ aanvragen. Dat gaat via uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch.

Tijdelijk lager belastingtarief energie

Voor energie die wordt geleverd tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022, geldt tijdelijk het 9%-tarief in plaats van 21%. De verlaging op de belasting zorgt ervoor dat de energierekening lager is.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Energieleveranciers en maatschappelijke organisaties hebben een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens met een bruto inkomen tot 200% van het wettelijk sociaal minimum én een hoge energierekening (hoger dan 13% van het bruto inkomen van het huishouden) kunnen binnenkort een beroep doen op dit noodfonds. Dit zijn huishoudens met een laag of middeninkomen. Het noodfonds moet vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning bieden. Aanmelden voor hulp van het fonds is nu nog niet mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie.