Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Hoe helpt Rochdale?

Aan de stijgende prijzen kunnen wij niks veranderen. Wel is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in het verbeteren, renoveren en verduurzamen van onze woningen. We doen er alles aan dit voor de toekomst te versnellen. Al lukt dat niet van de één op de andere dag. 

Energieteam 'Samen Besparen'

Rochdale helpt bewoners met de campagne 'Samen besparen' hun energiegebruik te verminderen. Tijdens de campagne gaat het energieteam bij 800 tot 1.000 woningen langs met tips en adviezen om energiegebruik te verlagen en brengen zij direct kleine besparende maatregelen aan zoals tochtstrips, radiatorfolie en/of LED-verlichting. Lees meer over het energieteam.  

Wat doet Rochdale nog meer?

De verduurzaming van onze woningvoorraad heeft hoge prioriteit, om die energiezuiniger te maken en uiteindelijk CO2-neutraal te krijgen. We richten ons eerst op woningisolatie. Dat bespaart energie en is daarmee ook goed voor de portemonnee van onze huurders. Daarnaast werken we aan het aardgasvrij maken van onze woningen. Ook investeren we in het duurzaam opwekken van elektriciteit. We leggen bijvoorbeeld zonnepanelen op daken om de energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. 

Meer energiezuinige nieuwbouwwoningen per jaar

Er moeten meer betaalbare woningen in Nederland komen. Daarover zijn de meeste mensen het eens. In onze regio bouwen wij de komende 10 jaar 5.000 tot 6.000 nieuwe, energiezuinige woningen. Deze woningen zijn aardgasvrij en zijn BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Versneld renoveren en isoleren

De meeste woningen van Rochdale zijn redelijk tot goed geïsoleerd. We zorgen dat de komende jaren de woningen met een slechte energieprestatie toekomstklaar worden geïsoleerd. We leggen op alle geschikte daken zonnepanelen en renoveren aardgasvrij. We verwachten in 2028 de meeste woningen verduurzaamd te hebben. (Nog zo’n 5.000 van de 38.000 woningen hebben een energielabel E, F of G. Deze woningen worden komende jaren versneld geïsoleerd.)

Opplussen planmatig onderhoud

Wanneer er planmatig onderhoud wordt uitgevoerd, passen we tegelijkertijd een aantal grotere energiebesparende maatregelen toe. Naast het schilderwerk brengen we bijvoorbeeld dubbelglas aan. Of bij vervanging van het dak leggen we ook zonnepanelen neer.

Huurverlaging voor de laagste inkomens

We verlagen in 2023 onze huren voor de huurders met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon tot 575 euro. Dit is een afspraak die wij met de overheid gemaakt hebben. Dit doen wij wel onder een voorwaarde: wij vinden dat het voordeel bij de huurder terecht moet komen, en niet in mindering moet worden gebracht op de huurtoeslagen. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en schromen niet om onze stem te laten horen aan het kabinet als de regelingen tegenvallen.