Partners

Landelijk

Landelijk werken we samen met koepelorganisatie Aedes. Hester van Buren (voorzitter RvB Rochdale) is bestuurslid van het algemeen bestuur van Aedes. Het algemeen bestuur bepaalt samen met de leden de strategische agenda voor de belangenbehartiging van de sector. Samen beslissen zij over belangrijke issues, standpunten, de richting en visie van de sector. In totaal gaat het om twaalf bestuurders van corporaties en een onafhankelijke voorzitter.

Ook heeft Rochdale een samenwerkingsverband met De Vernieuwde Stad, een initiatief van actieve, stedelijke corporaties.

Regionaal

We zijn lid van drie federaties:

  • De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, behartigt de belangen van: Eigen Haard, De Alliantie Amsterdam, De Key, Ymere, Woonzorg Nederland, DUWO, Stadgenoot en Rochdale;
  • De Federatie van Zaanse Woningcorporaties: Parteon, ZVH, Eigen Haard, Wormer Wonen, Woonzorg Nederland en Rochdale;
  • De Samenwerkende Woningcorporaties Waterland: Intermaris , Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en Rochdale.

Stadsregio Amsterdam

Op regionaal niveau werken we op het gebied van woonruimtebemiddeling samen met gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Onze samenwerking met de corporaties in de regio verloopt via het Platform Woningcorporaties Noordelijke Randstad (PWNR).

Rochdale werkt samen met gemeentelijke organisatie en andere woningcorporaties in de projecten 'Vroeg erop af', 'Zoeklicht' (Amsterdam) en 'Woon wijs!' (Zaandam) om onderverhuur en andere vormen van onrechtmatige gebruik van de woning te bestrijden.

Zowel in de Amsterdamse stadsdelen en in Zaandam, Purmerend, Landsmeer en Diemen hebben wij regelmatig contact met bestuurders over bijvoorbeeld prestatieafspraken in het algemeen en over specifieke projecten. Kijk voor deze afspraken op rochdale.nl/prestatieafspraken

In Zuidoost geven we onze betrokkenheid gestalte door onze vertegenwoordiging in het bestuur van Zuidoost Partners. Het doel van deze stichting is de kansen van bewoners te vergroten door de economie van Zuidoost een impuls te geven.

Zorg en welzijn

Rond leefbaarheid, onderwijs en welzijn hebben we bestuurlijk contact met veel instellingen. Vaak
werken we ook met hen samen.

  • Bijvoorbeeld met JINC, een netwerk van welzijns- en onderwijsorganisaties met als doel jongeren uit achterstandswijken richting een goede start op de arbeidsmarkt te begeleiden.
  • Daarnaast hebben we contact met Jeugdzorg en de Espritscholengroep, zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd bij Critical Friends, een organisatie om scholen te laten reflecteren op hun onderwijsmethoden. We werken samen met stichting Studenten voor Samenleving, in het kader van het project Vooruit. Met dit project stellen wij woningen voor studenten beschikbaar. De studenten moeten dan als tegenprestatie iets doen voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de buurt.
  • Rond het hoger onderwijs werken we samen met de Academie van de Stad, de Hogeschool van Amsterdam en het college Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
  • We werken samen met de zorgverleners Cordaan, Osira en Amsta. We zijn aangesloten bij het overleg Toekomst Ouderenzorg, samen met onder andere Stadgenoot, HVO/Querido, Osira en Cordaan.
  • Jaarlijks overleggen wij met het Leger des Heils en met HVO/Querido, een organisatie die mensen met een psychiatrische beperking of sociaaleconomische problemen ondersteunt.
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden