Schimmelstraat 69-79

Korte geschiedenis

De woningen aan de Schimmelstraat 69-79 zijn omstreeks 1909 gebouwd. Rochdale heeft de woningen in de jaren ’90 overgenomen van de gemeente.

Wat gaan we doen?

De woningen zijn in een zeer slechte bouwkundige staat. Er heeft de afgelopen jaren weinig onderhoud plaatsgevonden. Daarom hebben we besloten om de woningen te slopen en nieuwe terug te bouwen.

Wat betekent dit voor huidige huurders?

Rochdale heeft samen met de bewoners een sociaal plan gemaakt. In dit plan staat welke rechten en plichten zij hebben en hoe wij voor, tijdens en na de verhuizing kunnen helpen. Tijdens een bijeenkomst in oktober 2019 zijn de aanwezige bewoners akkoord gegaan met het sociaal plan. In december 2019 heeft Rochdale de peildatum aangevraagd. En in maart 2020 is de peildatum door de gemeente afgegeven.

 

Over onder andere onderstaande punten zijn met de bewoners afspraken gemaakt in het sociaal plan:

  1. Terugkeer mogelijkheid naar de nieuwbouw in de Schimmelstraat
  2. Verhuizen in de Kinkerbuurt: een deel van de bewoners heeft gekozen om binnen de Kinkerbuurt naar een volledige gerenoveerde woning te verhuizen. Deze woning ligt vlakbij hun oude woning.
  3. Peildatum en stadsvernieuwingsurgentie: bewoners die niet binnen de Kinkerbuurt wilden verhuizen, hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van een stadsvernieuwingsurgentie. Daarmee kunnen ze met voorrang reageren op woningen die geadverteerd staan op WoningNet.
  4. Verhuiskostenvergoeding en andere vergoedingen

Hoe houden we bewoners en de buurt op de hoogte?

In het voorjaar 2019 hebben we buurtinterviews gehouden, omdat we graag de mening uit de buurt horen over onze ideeën. In juli 2019 is de eerste buurtbijeenkomst georganiseerd in buurtcentrum De Havelaar. Met een aantal buurtbewoners dachten we verder na over dilemma’s wat betreft de herontwikkeling van deze locatie. Het verslag van deze bijeenkomst staat in de rechterkolom op deze pagina. Op 5 maart 2020 hebben we tijdens de tweede buurtbijeenkomst het eerste concept laten zien voor de nieuwbouw aan de Schimmelstraat. Het verslag en de getoonde panelen van deze bijeenkomst staan eveneens in de rechterkolom op deze pagina. 

 

Op woensdag 23 juni 2021 was er een derde buurtbijeenkomst. Toen is ook het voorlopige ontwerp gepresenteerd (zie hieronder). Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie die die avond getoond werd, vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

 

Vragen?

Wilt u actief op de hoogte gehouden worden over de voortgang? Of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar ons onder vermelding van 'Schimmelstraat informatie'.