Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Schimmelstraat 69-79

Korte geschiedenis

De woningen aan de Schimmelstraat 69-79 zijn omstreeks 1909 gebouwd. Rochdale heeft de woningen in de jaren ’90 overgenomen van de gemeente.

Wat gaan we doen?

De woningen zijn in een zeer slechte bouwkundige staat. Er heeft de afgelopen jaren weinig onderhoud plaatsgevonden. Daarom hebben we besloten om de woningen te slopen en nieuwe terug te bouwen.

Wat betekent dit voor huidige huurders?

Rochdale heeft samen met de bewoners een sociaal plan gemaakt. In dit plan staat welke rechten en plichten zij hebben en hoe wij voor, tijdens en na de verhuizing kunnen helpen. Tijdens een bijeenkomst in oktober 2019 zijn de aanwezige bewoners akkoord gegaan met het sociaal plan. In december 2019 heeft Rochdale de peildatum aangevraagd. En in maart 2020 is de peildatum door de gemeente afgegeven. Per eind 2021 zijn alle huurders verhuisd naar een nieuwe woning. Het woongebouw wordt nu op basis van tijdelijke verhuurovereenkomst verhuurd.

Hoe houden we bewoners en de buurt op de hoogte?

In het voorjaar 2019 hebben we buurtinterviews gehouden, omdat we graag de mening uit de buurt horen over onze ideeën. In juli 2019 is de eerste buurtbijeenkomst georganiseerd in buurtcentrum De Havelaar. Met een aantal buurtbewoners dachten we verder na over dilemma’s wat betreft de herontwikkeling van deze locatie. Het verslag van deze bijeenkomst staat in de rechterkolom op deze pagina. Op 5 maart 2020 hebben we tijdens de tweede buurtbijeenkomst het eerste concept laten zien voor de nieuwbouw aan de Schimmelstraat. Het verslag en de getoonde panelen van deze bijeenkomst staan eveneens in de rechterkolom op deze pagina.  Op woensdag 23 juni 2021 was er een derde buurtbijeenkomst. Toen is het voorlopige ontwerp gepresenteerd.  Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie van die avond, vindt u in de rechterkolom op deze pagina. Op donderdag 13 januari was de vierde buurtbijeenkomst. Toen is onder andere het definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw gepresenteerd. Het verslag van deze buurtbijeenkomst vindt u in de rechterkolom op deze pagina. 

Vragen?

Wilt u actief op de hoogte gehouden worden over de voortgang? Of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar ons onder vermelding van 'Schimmelstraat informatie'.

Woonchallenge voor senioren
Nieuwsbrieven
Mei 2019
Verslagen bijeenkomsten
Buurtbijeenkomst 13 januari 2022 Presentatie Buurtbijeenkomst 13 januari 2022 Buurtbijeenkomst 23 juni 2021 Presentatie Buurtbijeenkomst 23 juni 2021 Buurtbijeenkomst 5 maart 2020 Panelen buurtbijeenkomst 5 maart 2020 Buurtbijeenkomst 9 juli 2019