Geen objecten gevonden

Toekomst Spaghettiflat

Uitnodiging aan de omgeving

Toekomst Spaghettiflat

Er komt een nieuw gebouw op de plek van de Spaghettiflat. Rochdale en de gemeente vertellen je graag meer over de eerste ideeën en de sloop van de flat.
We nodigen je daarom uit voor de bijeenkomst.
• De bijeenkomst is op 20, 22 of 23 september van 18:00 tot 20:00 uur in De Poelenburcht.
• In deze krant lees je alvast meer over onze eerste ideeën.
• Je kunt ons alle vragen stellen en je mening geven.

Informatie voor de bewoners

De Spaghettiflat aan de Clusiusstraat/Poelenburg wordt gesloopt. Wij hebben de mogelijkheden voor de aanpak van de Spaghettiflat onderzocht. De kwaliteit van de flat is slecht en moeilijk te verbeteren met een renovatie. Daarom heeft Rochdale besloten de flat te slopen. Dit doen wij in goed overleg met de gemeente Zaanstad.

Nieuwbouw

De plannen voor de nieuwbouw zijn nog niet klaar. De wensen voor wat er gebouwd zou kunnen worden aan woningen en bedrijfsruimtes komen uit het Pact Poelenburg&Peldersveld. Dat is een groot plan om tussen nu en 20 jaar Poelenburg en Peldersveld nog mooier en prettiger te maken. In het Pact is afgesproken dat het aanbod aan woningen in Poelenburg en Peldersveld meer divers moet worden. Dan is er aanbod voor bewoners om binnen de eigen wijk een meer passende woning te vinden. Het staat al vast dat er op deze plek koopwoningen, duurdere huurwoningen en een klein aantal sociale huurwoningen komen. De goedkopere huurwoningen hebben minder kamers dan de woningen in de Spaghettiflat nu.

Terugkeer?

Als het aanbod van sociale huurwoningen in de nieuwbouw bekend is, kunnen de voormalige bewoners aangeven of ze een woning willen in deze nieuwbouw. Zij krijgen dan voorrang. Dit gaat om bewoners die vóór juli 2020 al een vast huurcontract hadden. Het huis en de huurprijs moet passen bij het inkomen en het aantal mensen dat meeverhuist. Anders kunnen ze niet terugkeren op deze plek. De bewoners weten dit al vanaf eind 2019 en er zijn er ook al een heleboel verhuisd.

Contactpersonen voor de bewoners

Emmy Pemmelaar, bewonersbegeleider
Telefoon: 06 2125 8013
E-mail: epemmelaar@rochdale.nl

Naoual Schoemaker, wijkbeheerder
Telefoon: 06-3631 8328
E-mail: nschoemaker@rochdale.nl

Projectcommissie: spaghettiflat@outlook.com

Stichting !Woon: Sten Fierant
Telefoon: 06 5884 5449
E-mail: s.fierant@wooninfo.nl