Struijckenkade.

Vernieuwing omgeving Struijckenkade

Een fijne plek om te wonen, dat is onze wens voor de Struijckenkade en omgeving.  Samen met bewoners, gaan Rochdale, Stadgenoot en gemeente daarom aan de slag. Op deze site leest u alles over de vernieuwingsplannen voor de Struijckenkade. Inmiddels hebben alle huurders een nieuwsbrief en een informatiekrant ontvangen met informatie over de plannen. 

Waarom vernieuwing?

De Struijckenkade (het gebied tussen de Burgemeester Van Leeuwenlaan, Antony Moddermanstraat, het water en de Alberdakade) is toe aan vernieuwing. De woningen en de openbare ruimte voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Door Rochdale, Stadgenoot en de gemeente is een stedenbouwkundig plan gemaakt om de buurt te verbeteren. Met nieuwe woningen en een nieuwe verbeterde buitenruimte.

Wat is een Stedenbouwkundig Plan?

In een Stedenbouwkundig Plan leggen we vast waar de nieuwe gebouwen komen te staan. Hoe hoog ze worden en wat openbaar gebied of privé gebied wordt. Ook leggen we vast waar bijvoorbeeld speelplekken en parkeerplaatsen komen. Met het Stedenbouwkundig Plan kan de architect aan de slag bij het ontwerpen van  de woningen en het groen.

Het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen – de woningen

Alle 110 woningen in het gebied –dus  de woningen van Rochdale en van Stadgenoot-  worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. We zorgen ervoor dat er meer verschillende woningtypes in diverse prijsklassen komen zodat er voor zoveel mogelijk  een plek in de buurt is. In totaal komen er ruim 300 nieuwe woningen. Ruim de helft hiervan wordt sociale huur. De rest wordt middeldure huur. 

Waarom meer woningen?

In Amsterdam moeten veel woningen worden bijgebouwd om aan de grote vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Het is daarom belangrijk om, waar het kan, extra woningen te bouwen. Bij de Struijckenkade doen we dit door vooral aan de zijstraten en aan de kant van het water extra woningen te bouwen. De bebouwing aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan blijft lager zodat de nieuwbouw goed aansluit bij de omgeving en geen extra  (schaduw) hinder veroorzaakt.

Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen – de buitenruimte

Naast het bouwen van nieuwe woningen wordt ook de buitenruimte vernieuwd. Een buitenruimte die prettig en veilig is om te spelen en elkaar te ontmoeten. Het inrichtingsplan voor de buitenruimte wordt in overleg met de bewoners nog verder uitgewerkt. 

Het volledige stedenbouwkundig plan kunt u inzien op de website van gemeente Amsterdam.

Waar staan we nu?

Geurtz en Schulte architecten hebben namens Rochdale en Stadgenoot, een ontwerp gemaakt van de gebouwen en de woningen.  Dit Voorlopig ontwerp is inmiddels goedgekeurd en na de zomer van 2022 wordt gestart met het definitief ontwerp.

Wat gaat er veranderen?

Enkele belangrijke punten uit het plan zijn de volgende:

 • De buurt bestaat nu uit vijf dezelfde woonblokken met twee en drie woonlagen.
 • In de nieuwe situatie worden het vier blokken met:
  - in de zijstraten: maximaal vijf bouwlagen.
  - langs het water: maximaal vijf bouwlagen.
  - langs de Burgemeester van Leeuwenlaan: drie bouwlagen plus een terug liggende bouwlaag op de bovenste verdieping
 • De buurt bestaat nu uit 100% sociale huurwoningen. De nieuwe situatie wordt een mix van sociale huur- en middeldure huurwoningen.
 • Alle woningen krijgen een eigen buitenruimte in de vorm van een balkon of tuin. Daarnaast krijgt elk blok een gezamenlijke buitenruimte, die niet openbaar is, maar alleen voor de betreffende bewoners.
 • We gaan proberen om de zijstraat tegenover de Tobias MC Asserstraat autovrij te maken en in te richten voor spelen en ontmoeten.
 • Er komen twee nieuwe speelplekken: een speelplek in blok 4 en een speelplek tussen blok 2 en 3.
 • De parkstrook en het voetpad langs het water blijven bestaan.
 • Er komt een nieuwe voetgangersbrug naar het Eendrachtspark.

De planning op hoofdlijnen

1 september 2021
Peildatum stadsvernieuwingsurgentie afgegeven. Vanaf deze datum kunt u met voorrang reageren op woningen in Woningnet.

Half 2023
Verwachte start sloop van de woningen

Eind 2023
Start nieuwbouw

Eind 2024 / begin 2025
Oplevering eerste woningen 

De online bijeenkomsten terugkijken

Op 1 december 2020 waren er twee online informatiebijeenkomsten over de vernieuwing omgeving  Struijckenkade. U kunt ze hier terugkijken.

Bekijk hier de bijeenkomst voor huurders van Rochdale en Stadgenoot
Bekijk hier de bijeenkomst met uitleg door de gemeente over het stedenbouwkundig plan

Gestelde vragen tijdens de online bijeenkomstem

Tijdens de online bijeenkomsten die Rochdale, Stadgenoot en de gemeente hebben georganiseerd op 1 december 2020, zijn er verschillende vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen kunt u hier vinden. Mochten er na het lezen van de antwoorden nog onduidelijkheden zijn kunt u contact met ons opnemen. 

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marjolijn Rijks. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 57999609 of per e-mail mrijksrochdalenl