Geen objecten gevonden

Over de Van Deysselbuurt

De Van Deysselbuurt ligt in het hart van Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. Het is het gebied tussen de Burgemeester Röellstraat, Slotermeerlaan, Du Perronstraat en het Heksenpad.

GeschiedenisArchitecten:
C. de Geus, L. Peters, A. Eibink, W.b. Ouëndag, Jac. Bot, J. Brouwer en B. van Kasteel
Bouwjaar: 1954 - 1955
In bezit sinds:
 2012
Vernoemd naar:Lodewijk van Deyssel, Nederlandse schrijver, pseudoniem van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864 –1952)


De van Deysselbuurt ligt in Slotermeer. Het ontwerp voor deze wijk maakt deel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Dit plan, ontworpen door L.S.P. Scheffer Theo K. van Lohuizen en Cornelis van Eesteren uit 1934 voorzag in ruimte voor grootschalige woningbouw. De ontwerpers hanteerden daarin het principe van het Nieuwe Bouwen: licht, lucht en ruimte, Voor een deel was dat een antwoord op de soms overbevolkte wijken in de binnenstad. In tegenstelling tot de traditionele stad was niet de bebouwing het structuur gevende element, maar het groen en het water. De bebouwing was sober ontworpen en terughoudend geplaatst; de richting van de bouwblokken werd bepaald door de oriëntatie op de zon.

Rochdale heeft het bezit in 2012 overgenomen van Far West. Er werd ook voor die tijd al lang gesproken over sloop en renovatie. Met de crisis is dit allemaal vertraagd. Naast bouwfysische problemen, heeft de wijk te kampen met sociale-economische achterstand en leefbaarheidsvraagstukken. Gelukkig wordt de wijk nu (vanaf 2018) gerenoveerd. Een project van meerdere jaren.

De Lodewijk van Deysselbuurt staat binnen de gemeente Amsterdam ook wel bekend als “Buurt 5”. Sinds 2017 is de buurt een van de ontwikkelbuurten van Amsterdam. Dit betekent dat binnen de gemeentelijke diensten en overige partijen (corporaties, nutsbedrijven etc.) extra capaciteit en geld is om de buurt te verbeteren. 

1.400 woningen, bijna allemaal van Rochdale

De Van Deysselbuurt telt ruim 1.400 woningen. Hiervan zijn er 1.262 in het bezit van Rochdale. Het zijn bijna allemaal sociale huurwoningen.

De meeste woningen in de Van Deysselbuurt zijn gebouwd in de jaren 50. Dat was de tijd van de wederopbouw, toen er grote behoefte was aan een snelle uitbreiding van de stad.

Alleen de woningen aan het Catharina Boudewijnshof komen uit 1990 en de kantoor- en woonruimte aan het Melis Stokehof uit 2005.

Gebouwd tijdens schaarste

Slotermeer is vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Er was toen een groot tekort aan woningen. Om aan de grote vraag te voldoen moest er snel en goedkoop worden gebouwd. Maar er was niet alleen gebrek aan geld.

Ook materiaal en goed opgeleide metselaars en timmermannen waren schaars. Het gevolg hiervan zijn sobere architectuur en kleine woningen.

Goede architectuur

Ondanks de minimale middelen, gingen de architecten voor kwalitatief goede architectuur. Dat is te zien aan de detailleringen van kozijnen en de vormgeving van de entrees en balkons.

Deel deze pagina