Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

U woont in F

Anna Bijnsstraat 1-12 | Van Koetsveldstraat 1-12 | Justus van Maurikstraat 1-12 | Adèle Opzoomerstraat 1-12


Stand van zaken

Voor deze 192 woningen, hebben we met zeven bewoners de projectcommissie opgericht. Op 17 oktober hebben deze bewoners en Rochdale kennis met elkaar gemaakt tijdens het eerste overleg. Er is ook besproken dat deze woningen niet worden gesloopt vanwege de monumentale waarde van de woning. U heeft hierover meer kunnen lezen in de brief van 19 oktober. Deze brief staat ook hier