Van Deyssel Midden

We maken op dit moment een zogenaamd stedenbouwkundig plan. Dat is een plan waar we omschrijven hoe dit gebied eruit kan gaan zien en welke uitstraling daarbij hoort. Het is nog geen plan voor uw woning. Een eerste versie van het stedenbouwkundig plan delen we graag begin 2019 met de bewoners.

Woont u in F (Anna Bijnsstraat 2-24 (even) | Van Koetsveldstraat 1-12 | Justus van Maurikstraat 1-12 | Adele Opzoomerstraat 1-12) kijk dan hier voor meer informatie

G, H en I

G Coornhertstraat | Oltmansstraat

H Burgemeeser van Leeuwenlaan en

I Jan van Beersstraat | Karel van de Woestijnestraat | Top Naeffstraat

Zodra we samen de plannen kunnen uitwerken, mogen bewoners zich aanmelden voor de projectcommissie. Daarvoor sturen we dan een oproep. We verwachten in 2020 deze projectcommissies op te richten.

Gratis onderhoudsabonnement

Waar we nog niet beginnen met de werkzaamheden, krijgen bewoners een gratis onderhoudsabonnement. Met dit abonnement voeren wij reparaties, waar huurders normaal gesproken zelf verantwoordelijk voor zijn gratis uit.