Bezwaar huurprijs

Bent u het niet eens met de huurprijs die u betaalt? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dat kan bijvoorbeeld als u de servicekosten te hoog vindt, denkt dat de puntenwaardering niet klopt of als de woning technische gebreken heeft.

1. De servicekosten zijn te hoog of de puntenwaardering klopt niet

Als u van mening bent dat de servicekosten die wij u in rekening brengen niet juist zijn, of als de puntenwaardering van uw woning niet klopt, dan kunt u dit bespreken met onze medewerkers. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Zij zullen uw bezwaar dan in behandeling nemen.

2. De woning heeft gebreken

Bij technische gebreken aan uw woning vragen wij u om eerst een reparatieverzoek in te dienen. Als de reparatie niet naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd, dan kunt u dit schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. Rochdale heeft vervolgens zes weken de tijd om het gebrek te herstellen. Na deze zes weken kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan besluiten tot een verlaging van de huurprijs totdat de gebreken zijn verholpen.

Over de Huurcommissie

De Huurcommissie is een landelijke onafhankelijke organisatie, die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en servicekosten.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden