Inwoning en doorverhuren

Uw woning is alleen voor eigen bewoning bestemd. U mag de woonruimte niet zonder toestemming van Rochdale in gebruik geven aan iemand anders. Dat staat ook in de huurovereenkomst.

Inwonen en samenwonen

Wanneer u iemand bij u wilt laten inwonen of met iemand wilt gaan samenwonen dan moet u altijd ook zelf in de woning blijven wonen en daar uw hoofdverblijf te hebben. Doet u dit niet dan is er sprake van het afstaan van het gebruik van de woning en dat heeft de ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg. Het is niet toegestaan om de woning (of een deel van de woning) onder te verhuren.

Als u een medehuurder aan uw huurovereenkomst wilt toevoegen, uw partner of echtegeno(o)te is overleden, of u bent gescheiden, dan vraagt u daarvoor een aanpassing in het huurcontract aan. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zie voor meer informatie de pagina Contract wijzigen.

Langere tijd weg?

Als u uw sociale huurwoning, vrije sectorwoning of onzelfstandige woonruimte tijdelijk verlaat voor:

  • langdurig verblijf buitenland (reis/werk/studie);
  • verzorging of verpleging op een ander adres;
  • proef-samenwonen;
  • remigratie;
  • detentie (gevangenisstraf).

Dan kunt u huisbewaring aanvragen. Zie voor meer informatie de pagina Huisbewaring.

Verzoek indienen

Zonder onze toestemming is er in bovenstaande gevallen sprake van onrechtmatig gebruik van de woning. Wij controleren hier streng op. Als hier sprake van is dan is dat voor ons reden om uw huurovereenkomst te beëindigen en kunt u een boete krijgen.

Doorverhuren woning

Het doorverhuren van uw woning aan iemand anders (ook wel onderhuur genoemd) is verboden. Ook kortstondige verhuur aan toeristen (via bijvoorbeeld Airbnb) is niet toegestaan. Vakantieverhuur kan voor veel overlast voor omwonenden zorgen. Ook brengt het extra risico’s op beschadiging van de woning met zich mee.

Strenge controle

Wij controleren streng op onderhuur. Als hier sprake van is, dan kunnen wij uw huurovereenkomst beëindigen en kunt u een boete krijgen. Dit geldt voor onze sociale huur en de vrije sector huur.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden