Gemengd complex - Huren in een complex met koopwoningen

Gemengde complex (zowel koop- en huurwoningen)

   

Hoofd-item: Mijn omgeving & meedenken

Aanspreekpunt

Afhandeling

Het kan zo zijn dat niet alle appartementen in een complex van Rochdale zijn. Er zijn dan ook particuliere eigenaren. We noemen dit een ‘gemengd complex’. In zo’n gemengd complex gelden speciale regels, en is er sprake van een VvE

Weetje!

Dit geldt voor ongeveerde 2/3 van ons bezit.


Vereniging van Eigenaren

In een gemengd complex moet wettelijk een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Dit doen de eigenaren van de koopappartementen samen met Rochdale omdat Rochdale de eigenaar is van de huurappartementen. Binnen de VvE worden de belangrijkste regels vastgesteld in een splitsingsakte en eventueel in een huishoudelijk reglement. Rochdale zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement van een VvE aansluit op de woonregels en de algemene huurvoorwaarden. Alle eigenaren en bewoners dienen zich aan deze regels te houden. Diegene die de regels overtreedt, of dat nu een eigenaar of huurder is, kunnen een berisping krijgen of in uitzonderlijke gevallen een boete.


Wat betekent een VvE voor de huurder?

Rochdale kan in een VvE niet alleen een besluit nemen over bepaalde onderhoudszaken. Bijvoorbeeld het vervangen of herstellen van het dak van het gebouw, schilderwerk, de lift of de buitendeuren. Dat zijn besluiten die gezamenlijk, met alle eigenaren moeten worden genomen. Dus Rochdale samen met de eigenaren van de koopwoningen. In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren worden dit soort besluiten genomen. Wij behartigen als eigenaar uw en onze belangen in de VvE.


Hoe kan de huurder alsnog inspraak krijgen?

Er zijn verschillende manieren waarop u zich als huurder in de VvE kunt laten horen. Bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen met vragen of suggesties, of u aan te melden bij de bewonerscommissie. De bewonerscommissie behartigt uw belangen bij Rochdale.

Wij op onze beurt behartigen uw belangen dan weer binnen de VvE. Wij stimuleren bewonerscommissies en VvE’s om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die in hun complex spelen. Bijvoorbeeld door jaarlijks samen een rondje door het complex te lopen of een gezamenlijke koffieochtend te organiseren.

 

Zie ook het kennisitem over de bewonerscommissie.

Opzichter

In geval van reparaties. Je spreekt pas de VvE-coördinator aan wanneer je er met de opzichter niet uitkomt.

Buurtcoördinator

Bij vragen over de bewonerscommissie.

AVG

Persoonsgegevens verstrekken?

 • Afhandeling in de 1e lijn
  Aan huurder stel je 2 controlevragen.
 • Doorverbinden naar 2e lijn
  Stel altijd 3 controlevragen aan huurder.

Welke controlevragen stel je aan huurder:

 • Geboortedatum
 • Bonnummer
 • Rekeningnummer (laatste 4 cijfers)
 • Huurprijs (tot voor de komma)
 • Ingangsdatum contract (tot op de maand)
 • Contractnummer

Overige klanten of andere verwerkingshandelingen?

Check het privacyprotocol

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antwoord overnemen in AX

Besluiten over onderhoud moeten we samen met alle eigenaren nemen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden