Meedoen in de wijk

Wilt u uw stem laten horen en iets betekenen voor uw wijk? Dan kunt u lid worden van de commissie of vereniging die in uw complex actief is. Als er nog geen bewonerscommissie is kunt u zelf een commissie oprichten. Bent u geïnteresseerd? Heeft u een goed plan voor uw wijk, die de leefbaarheid ten goede komt of waarbij buren elkaar beter leren kennen? Neem dan contact op met de afdeling Sociaal Beheer.

Samen prettig wonen

Een schoon trapportaal, verzorgde parkjes en tuinen, een net trottoir, goed contact met de buren; het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op ons woongenot. Als sociale verhuurder wil Rochdale ook graag bijdragen aan uw woongenot en de leefbaarheid in uw buurt. Zo organiseert Rochdale samen met bewoners en andere wijkprofessionals activiteiten en projecten om uw woon- en leefklimaat goed te houden.

Wat kunt u zelf doen?

U bent als bewoner belangrijk als het gaat om de leefbaarheid in uw complex en wijk. Belangrijk daarbij is uiteraard dat iedereen zich aan de ‘Algemene Woonregels’ houdt. Van doorslaggevend belang is ook de betrokkenheid. Betrokkenheid zit vaak in kleine dingen. Zorg bijvoorbeeld dat het contact met uw buren goed is, zodat er bij problemen meer begrip is voor elkaar. Zijn er zaken die u niet prettig vindt, probeer ze dan zelf op te lossen of meldt het aan ons. U ziet als bewoner immers meer dan wij.

Bewonersparticipatie

Als huurder heeft u inspraak op alle niveaus. Uw mening over het beheer en beleid van Rochdale vinden wij belangrijk. U kunt ons op diverse manier laten weten wat u vindt. Wij zijn aanspreekbaar op Twitter, per e-mail en telefonisch. Als er in uw wooncomplex een bewonerscommissie actief is, dan kunt u ook bij hen terecht. Om op de hoogte te blijven van wat er onder onze huurders leeft, wisselen we ook regelmatig van gedachten met bewonerscommissies en de bewonersraad.

Bij veel van onze complexen (een gebouw, flat of wijk) behartigt een aantal actief betrokken bewoners de belangen van alle huurders in een bewonerscommissie- of vereniging.

Bewonerscommissies

De bewonerscommissies komen minimaal twee keer per jaar met Rochdale bijeen om uiteenlopende onderwerpen te bespreken. Zoals leefbaarheid in de wijk of onderhoud in het complex, maar ook andere zaken die dicht bij huis spelen. Zo organiseren bewonerscommissies vaak activiteiten om buren met elkaar te verbinden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op.

Bewonersraad

Bewonerscommissies samen vormen de Vereniging Bewonersraad Rochdale. Als centrale huurdersorganisatie, adviseert de Bewonersraad Rochdale’s Raad van Bestuur over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en daar ook inspraak in hebben.

Overlegwet

De overlegwet vormt de wettelijke basis voor de Bewonersraad en de bewonerscommissie.

Meer weten over uw bewonerscommissie? Neem dan contact op met de Bewonersraad van Rochdale.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden