Vreeswijkpad: samen bedenken, wonen en beheren.

Stel je voor. Een plek in Amsterdam, in Zuidoost, dichtbij de Gaasperplas. Waar voorheen een school stond verrijst straks een wijkje met drie woonblokken.
In één van die woonblokken komen minimaal 80 sociale huurwoningen. Mede bedacht, ontwikkeld en beheerd door…jullie?

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan via de rode knop hieronder. 

Let op: de termijn om je aan te melden als groep aan het ontwerpproces is inmiddels verstreken. Wellicht komen er later nog mogelijkheden om alsnog aan te haken. 

Zijn jullie op zoek naar een plek om jullie woondroom te realiseren? Hebben jullie ideeën over hoe jullie met gelijkgestemde bewoners willen wonen?  Zijn jullie doorzetters die samen met andere pioniers (en met Rochdale, een speciale architect die bewoners ondersteunt en meeneemt in het ontwerpproces, en andere adviseurs) een nieuw woonconcept willen ontwikkelen en het beheer ervan oppakken? 
 

We zijn op zoek naar groepen die: 

 • uit ten minste 6 personen bestaan
 • samen een nieuw woonconcept aandurven
 • willen wonen in een gezamenlijk woongebouw
 • een band hebben met Amsterdam Zuidoost
 • zich prettig voelen tussen verschillende generaties (het streven hierbij is 50% ouder dan 55 plus en 50% jonger dan 55 plus) en samenlevingsvormen (jong, oud, alleenstaand, gezinnen)
 • voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor het verkrijgen van een sociale huurwoning
Wij blijven graag op de hoogte van de mogelijkheden in Vreeswijkpad

In Amsterdam is een groeiende behoefte aan vernieuwende woonconcepten, met andere manieren van samenwonen. De gemeente Amsterdam heeft de locatie in Zuidoost aan het Vreeswijkpad aangewezen om samen met een groep initiatiefnemers en Rochdale zo’n nieuw woonconcept neer te zetten. Op deze locatie bouwt projectontwikkelaar AM 135 koopwoningen verdeeld over twee woonblokken. Het derde blok (Vreeswijkpad Blok 3) is bedoeld voor minimaal 80 sociale huurwoningen in een zogenaamde beheercoöperatie.

Wat hebben wij te bieden:

 • Een boeiend ontwerpproces waarbij jullie mening telt;
  Rochdale heeft hiervoor speciaal een architectenbureau geselecteerd dat bewoners ondersteunt en meeneemt in dit ontwerpproces;
 • Inzicht en kennis in hoe jullie een gebouw ontwerpen, ontwikkelen en bouwen;
 • Woningen voor jullie samenwoonwens in het toekomstige woongebouw.

Wat verwachten wij:

 • Motivatie: helder idee waarom jullie mee willen doen aan dit project en wat jullie visie is op het met elkaar wonen en beheren;
 • Serieuze inzet: deelname aan dit initiatief kost tijd en vraagt om doorzettingsvermogen;
 • Geduld: een gebouw ontwerpen duurt minimaal twee tot drie jaar.

Omgeving

Dit nieuwe woongebied komt aan het Vreeswijkpad. De school IKC Knotwilg heeft een nieuw gebouw gekregen en is in de zomer van 2021 verhuisd. Op de plek van de oude schoolgebouwen komt daardoor ruimte vrij voor nieuwe woningen. In totaal komen er 3 nieuwe woonblokken. Woonblokken 1 en 2 zijn 135 koopwoningen die worden ontwikkeld door AM. Blok 3 is voor Rochdale.

Stel je voor..

Jullie eigen woning, en minimaal 80 andere nieuwe sociale huurwoningen. Die jullie samen met andere initiatiefnemers van het begin af aan bedenken, ontwikkelen en beheren.

Blok 3 Vreeswijkpad, bij de rode pin

Vraag en antwoord