Geen objecten gevonden

U komt in aanmerking

U komt in aanmerking voor een woning van Rochdale. Wij hebben een aantal gegevens van u nodig, waaronder een volledig overzicht van de inkomens van alle leden van uw huishouden. Dit betreft inkomen uit arbeid, uitkering, sparen en beleggen. Met het ondertekenen van het Woningacceptatieformulier verklaart u een volledige en correcte opgave te doen.

Wat hebben wij van u nodig?  

 1. Kopie van uw geldige legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning) en dat van uw partner indien van toepassing.
 2. Kopie van uw salarisspecificaties en/of inkomensgegevens van de laatste drie maanden en die van uw partner indien van toepassing.
 3. Kopie bankafschrift/bewijs van overmaking van uw inkomen van de laatste drie maanden op uw bankrekening en dat van uw partner indien van toepassing.
 4. Kopie van uw jaaropgaaf werkgever(s) /uitkeringsinstantie(s) over het voorgaande jaar en dat van uw partner indien van toepassing.
 5. Kandidaatverklaring en Verhuurdersverklaring door u en uw vorige verhuurder ingevuld en ondertekend.
 6. Bij inkomen uit onderneming of freelance: een officiële verklaring met huidig belastbaar inkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een accountant of boekhouder.
 7. Indien u geen ingezetene bent van Amsterdam een kopie historisch adresuittreksel uit het
  bevolkingsregister, waaruit uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt (niet ouder dan 3 maanden). Dit kunt u zelf direct regelen op de website of bij de balie van de gemeente regelen. Extra kosten van een bemiddelingsbureau zijn niet nodig.
 8. Werkgeversverklaring(en) van u en uw partner indien van toepassing.
 9. Vul hier het Woningacceptatieformulier in.