Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Bezichtigen en accepteren

Zo werkt het bezichtigen, accepteren en opleveren van een vrije sector huurwoning. 

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor het bezichtigen van een vrije sector huurwoning? Of heeft u al bezichtigd en wilt u weten hoe het proces verder verloopt? Hieronder kunt u stapsgewijs het proces doornemen, per stap geven we tips en informatie zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Gaat u een sociale huurwoning bezichtigen of accepteren? Bekijk hier het stappenplan voor een sociale huurwoning.

Stap

1

Verzamel alvast de juiste gegevens en documenten

Stap

2

Bezichtigen

Stap

3

Voorlopige aanbieding

Stap

4

Inleveren gegevens

Stap

5

Definitieve toewijzing

Stap

6

Oplevering

Lees ook
Voorwaarden en voorrangsregels Aanbod Friends
Direct regelen
Inleveren gegevens Welke gegevens moet ik aanleveren? Woningacceptatieformulier Kandidaatverklaring en Verhuurdersverklaring