Huren in een complex met koopwoningen

Huurt u een woning in een complex met ook koopwoningen? Dat betekent dat niet alle appartementen in uw complex van Rochdale zijn. Er zijn ook particuliere eigenaren: bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw heeft een appartement gekocht en is hiermee de eigenaar van het appartement. Een complex met zowel huurappartementen als koopappartementen noemen we een ‘gemengd complex’. In zo’n gemengd complex gelden speciale regels. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Vereniging van Eigenaren

Elk gemengd complex moet volgens de wet een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Dit doen de eigenaren van de koopappartementen samen met Rochdale. Rochdale is de eigenaar van de huurappartementen. Een VvE kent in ieder geval twee belangrijke documenten, namelijk: 

  • Een splitsingsakte: deze akte is door een notaris opgesteld. In de splitsingsakte staat onder andere een omschrijving van het gebouw en welke appartementen er zijn.  

  • Een huishoudelijk reglement: hierin staan afspraken om zo prettig mogelijk met elkaar te leven.  

Rochdale zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement van een VvE aansluit op de woonregels en de algemene huurvoorwaarden. Alle bewoners, dus ook eigenaren, dienen zich aan het huishoudelijk reglement te houden. Overtreedt iemand de regels? Dan kan hij of zij hierop worden aangesproken en in het uiterste geval volgen er sancties. Nieuwe huurders ontvangen het huishoudelijk reglement bij het tekenen van de huurovereenkomst.

Wat betekent dit voor u?

Rochdale kan in een VvE niet alleen een besluit nemen over bepaalde onderhoudszaken. Bijvoorbeeld het vervangen of herstellen van het dak van het gebouw, schilderwerk, de lift of de buitendeuren. Dat zijn besluiten die gezamenlijk, met alle eigenaren moeten worden genomen. Dus Rochdale samen met de eigenaren van de koopwoningen. In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren worden dit soort besluiten genomen. Wij behartigen als eigenaar uw en onze belangen in de VvE.

Onderhoud 

Rochdale kan in een VvE niet alleen een besluit nemen over bepaalde onderhoudszaken. Bijvoorbeeld dak-, lift- of gevelwerkzaamheden. Dat zijn besluiten die gezamenlijk, met alle eigenaren moeten worden genomen. Dus Rochdale samen met de eigenaren van de koopwoningen.  

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 

In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VvE worden dit soort besluiten genomen. Rochdale behartigt als eigenaar uw belangen in de VvE. Alle eigenaren betalen maandelijks een bijdrage voor bijvoorbeeld reparaties, liftonderhoud, schilderwerk of verzekeringen aan de VvE. Daarmee zorgt de VvE dat het complex goed onderhouden blijft, nu en in de toekomst.  

Werkzaamheden 

Werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de hal, worden door de VvE geregeld. Heeft u klachten of suggesties? Geef deze aan ons door, wij bespreken het vervolgens met de andere eigenaren. 

Servicekosten 

Naast uw huur betaalt u ook servicekosten. Hier worden bijvoorbeeld de schoonmaak en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten van betaald. Rochdale zorgt voor een goede afrekening van uw servicekosten, ook als deze via de VvE lopen.  

Uw stem laten horen 

Er zijn verschillende manieren waarop u zich als huurder kunt laten horen. Bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen met vragen of suggesties, of u aan te melden bij de bewonerscommissie. Heeft uw complex geen bewonerscommissie? Dan kunt u er zelf één oprichten. De bewonerscommissie behartigt uw belangen als huurder bij Rochdale. Rochdale behartigt op haar beurt uw belangen weer in de VvE. Rochdale stimuleert bewonerscommissies en VvE’s om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die in hun complex spelen. Bijvoorbeeld door jaarlijks samen een rondje door het complex te lopen of een gezamenlijke koffieochtend te organiseren. Daarnaast is het ook altijd goed om een keer in gesprek te gaan met uw buren die een appartement gekocht hebben.  

Besluiten over onderhoud moeten we samen met alle eigenaren nemen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden