Levering Warmte

Als de warmte wordt geleverd via een collectieve verwarmingsinstallatie in uw complex, dan is Rochdale uw leverancier van warmte, en soms ook van uw warm water. Vanaf 2014 waren het de regels van de Warmtewet die bepaalden hoe wij de kosten met u afrekenden. De Warmtewet is echter per juli 2019 niet meer van toepassing voor woningcorporaties.

Wat betekent deze wijziging voor u?

Omdat de wijziging halverwege het stookseizoen in gaat, willen wij voor de afrekening 2019 niet veel veranderen. Dat zou alleen maar tot verwarring leiden.

  • We handhaven daarom nog steeds dat er een maximum tarief geldt voor warmte. Dit tarief is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt; 
  • Rochdale stelt het tarief voor de huurders vast. Dit tarief mag niet hoger zijn dan het vastgestelde maximum tarief. 
  • U betaalt nooit meer dan het maximum tarief. Op uw jaarlijkse afrekening staat uw warmteverbruik vermeld in de eenheid gigajoule (GJ); 
  • De leveringsvoorwaarden zijn per 1 juli 2019 komen te vervallen; 
  • Klachten kunt u voorleggen aan de Huurcommissie.

Maximumtarief en afrekening

Het maximumtarief bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en variabel bedrag (prijs per gigajoule). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel.

 

2017

2018 2019
Vast jaarbedrag      € 299,13  € 309,52 € 318,95
Kosten per verbruikte gigajoule (GJ) €  22,69 €  24,05 € 28,47

U kunt de afrekening over 2019 voor 1 juli 2020 verwachten.

Huurcommissie

Sinds 1 juli 2019 kunnen bezwaren van huurders over de afrekening Warmte weer terecht bij de Huurcommissie. Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie of bel met 1400.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden