Levering Warmte

Als de warmte wordt geleverd via een collectieve verwarmingsinstallatie in uw complex, dan is Rochdale uw leverancier van warmte, en soms ook van uw warm water. Rochdale houdt zich hierbij aan de regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wat betreft de prijzen.

Wat betekent dit voor u?

  • Rochdale stelt het tarief voor de huurders vast; dit tarief mag niet hoger zijn dan het vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt; 
  • U betaalt dus nooit meer dan het maximumtarief.
  • Op uw jaarlijkse afrekening staat uw warmteverbruik vermeld in de eenheid gigajoule (GJ).

Maximumtarief en afrekening

Het maximumtarief bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en variabel bedrag (prijs per gigajoule). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel.

 

2018

2019 2020
Vast jaarbedrag      € 309,52 € 318,95 € 469,17
Kosten per verbruikte gigajoule (GJ) €  24,05 € 28,47 € 26,06

U kunt de afrekening over 2020 voor 1 juli 2021 verwachten.

Bezwaar indienen

Bent u het oneens met de jaarlijkse afrekening? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Huurcommissie.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden