Geen objecten gevonden

Warmtewet

Heeft uw woning blokverwarming? Dan is de Warmtewet van toepassing.

Als de warmte wordt geleverd via een collectieve verwarmingsinstallatie in uw complex, dan is Rochdale uw leverancier van warmte en soms ook van warm water. Omdat u niet zelf voor een energieleverancier kunt kiezen, beschermt de Warmtewet u tegen te hoge tarieven. Er geldt een maximum tarief dat wij aan u mogen rekenen voor de warmte die u gebruikt. Iedere maand betaalt u een voorschotbedrag in uw servicekosten, en eens per jaar ontvangt u een eindafrekening.

Wat betekent de Warmtewet voor u?

  • Er geldt een maximum tarief voor warmte. Dit tarief is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt; 
  • Rochdale stelt het tarief voor de huurders vast. Dit tarief mag niet hoger zijn dan het vastgestelde maximum tarief. 
  • U betaalt nooit meer dan het maximum tarief. Op uw jaarlijkse afrekening staat uw warmteverbruik vermeld in de eenheid gigajoule (GJ); 
  • De leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd als aanvullende voorwaarden bij uw huurovereenkomst. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op een financiële vergoeding bij een langdurige storing; 
  • Klachten kunt u voorleggen aan een onafhankelijke commissie.

Maximumtarief en afrekening

Het maximumtarief bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en variabel bedrag (prijs per gigajoule). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel.

 

2017

2018 2019
Vast jaarbedrag      € 299,13  € 309,52 € 318,95
Kosten per verbruikte gigajoule (GJ) €  22,69 €  24,05 € 28,47

U kunt de afrekening over 2019 voor 1 juli 2019 verwachten.

Huurcommissie

Sinds 1 juli 2019 kunnen bezwaren van huurders over de afrekening Warmte weer terecht bij de Huurcommissie. Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie of bel met 1400.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden