Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Twee varianten woningruil

Rochdale kent twee soorten woningruil. Afhankelijk van uw situatie kiezen wij welke variant het beste bij u past. Meer informatie over beide varianten leest u hier:

Variant 1: Woningruil met een nieuwe huurovereenkomst

De ruilpartner gaat hierbij een geheel nieuwe huurovereenkomst aan met Rochdale en gaat een andere huurprijs betalen. Dit is vergelijkbaar met wanneer een nieuwe huurder via WoningNet bij ons gaat huren.
Wij nemen de woning met u en uw ruilpartner door, verhelpen gebreken indien nodig en de ruilpartner kan direct een onderhoudsabonnement bij ons afsluiten als hij of zij dat wenst.
Komt de ruilpartner in de eerste maand nog gebreken tegen? Dan kan de ruilpartner contact met ons opnemen om dit te verhelpen.

Goed om te weten!

Is de nieuwe huurprijs van de woning lager of gelijk aan € 808,06,-? Dan is Rochdale verplicht de nieuwe huurovereenkomst te verantwoorden in WoningNet. Hiervoor hebben wij het registratienummer van de ruilpartner voor WoningNet Stadsregio Amsterdam nodig. Bij woningruil houdt uw ruilpartner zijn of haar inschrijftijd. 

Is de ruilpartner nog niet ingeschreven? Dan dient hij of zij zich in te schrijven via https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Inschrijven. Aan een inschrijving voor sociale huurwoningen zijn kosten verbonden.

Variant 2: Woningruil met indeplaatsstelling (contractovername)

Bij een indeplaatsstelling neemt uw ruilpartner letterlijk de huurovereenkomst én de woning in de huidige staat over van u. Dit brengt ook met zich mee dat hij of zij verantwoordelijk wordt voor eventueel achterstallig huurdersonderhoud of zelf aangebrachte voorzieningen. Wij komen de woning ook niet opnemen zoals bij een nieuwe huurovereenkomst. U bent er bij een indeplaatsstelling zelf voor verantwoordelijk dat de ruilpartner op de ruildatum van u de sleutels van de woning ontvangt. Rochdale draagt er zorg voor dat hij of zij een kopie van de huurovereenkomst en aanverwante documenten ontvangt.

 

Variant 1: Woningruil met  nieuw huurovereenkomst

Variant 2: Woningruil met indeplaatsstelling

Rochdale komt de woning met u en uw ruilpartner opnemen

 Ja

 Nee

Zelf aangebrachte voorzieningen worden vastgelegd en achterstallig huurders-onderhoud wordt verholpen

 Ja

 Nee

Rochdale onderhoudt,
vervangt en herstelt de woning zoals bij regulier verhuis-onderhoud

 Ja

 Nee

Uw ruilpartner krijgt een nieuwe huurovereenkomst

 Ja

 Nee

In de eerste maand kunt u nazorgklachten melden

 Ja

 Nee

Uw ruilpartner gaat een
nieuwe huurprijs betalen

 Ja

 Nee

Uw ruilpartner moet ingeschreven staan bij WoningNet

 Ja, bij sociale huurwoningen

 Nee