Woonchallenge Hofgeest

Waarom deze challenge?

Als woningcorporatie zorgen wij ervoor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in betaalbare woningen van goede kwaliteit. Daarnaast zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om, samen met partners, mensen zó te huisvesten dat de huurder en de buurt hier beter van worden.

Daarom organiseren wij nu een Woonchallenge. We hebben namelijk een leegstaande ruimte beschikbaar in de H-buurt. Hoe kunnen we deze ruimte zo verhuren dat het iets moois toevoegt in de buurt? Daar hebben we uw hulp bij nodig!

De vraag

We dagen u uit om een concept te bedenken voor de leegstaande ruimte in Hofgeest. Schrijf een kort en bondig plan met een visie over zowel de invulling van de ruimte áls de bijdrage aan de buurt. Samenwerking met lokale organisaties en initiatieven moedigen we aan.

Wat bieden we aan?

De leegstaande ruimte bevindt zich in de flat Hofgeest op de begane grond en eerste verdieping. Op de eerste verdieping zijn nu 8 onzelfstandige huurwoningen. Op de begane grond is een grote ruimte die vroeger diende als werkplek en die omgebouwd kan worden. Daar ligt een prachtige kans, bijvoorbeeld voor een winkeltje, café of ontmoetingsplek. De gevel kan eventueel ook open gemaakt worden met een deur of een groot raam. In het ideaalbeeld spelen de nieuwe huurders van de eerste verdieping  ook een rol in de invulling van deze ruimte.

Wie kan er meedoen?

De Woonchallenge Hofgeest is een open oproep aan zorgaanbieders, aanbieders in het sociaal domein, bewonersinitiatieven, architecten en innovatieve doeners en denkers.

Hoe gaat de Woonchallenge precies in zijn werk?

 • Op dinsdag 19 februari is er van 15.00 tot 17.00 uur een kijkmiddag op de locatie. U kunt dan de ruimte bezichtigen en uiteraard vragen stellen. Wilt u hier bij zijn? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar inforochdalenl. Gebruik als onderwerp 'Woonchallenge Hofgeest'
 • Heeft u een goed idee, maar is uw organisatie te klein om de hele ruimte te huren? Bezoek dan tijdens de kijkdag de speeddate-hoek. Daar kunt u in contact komen met andere initiatieven en organisaties en hopelijk een team vormen
 • Enthousiast geworden? Tot en met 27 maart kunt u via het formulier rechts op deze pagina een plan indienen
 • Uit alle inzendingen maakt de jury een selectie. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een pitchmiddag op donderdag 4 april. Tijdens deze pitchmiddag presenteren de kandidaten hun plan aan de jury en andere aanwezigen
 • Tijdens de pitchmiddag wordt de winnaar bekend gemaakt
 • We streven naar de start van het huurcontract medio 2019, maar in ieder geval in 2019

De jury

De plannen worden beoordeeld door een jury bestaande uit:

 • Birgitte de Maar, Raad van Bestuur, Rochdale
 • Fulco Treffers, architect & stedenbouwkundige, 12N Urban Matters
 • Dirk de Jager, dagelijks bestuur, stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost
 • Henrike Klok, roerganger huisvesting kwetsbare groepen, Rochdale

Meedoen aan de challenge

Wilt u meedoen aan de challenge? Stuur dan een plan in met daarin onderstaande informatie:

 • Uw basisgegevens (naam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens andere indieners, etc.)
 • Een korte omschrijving van de beoogde invulling voor de ruimte in Hofgeest. Doe dit vanuit beschrijving van visie op wonen, zorg, welzijn van de beoogde gebruikers/bewoners en bijdrage aan de buurt
 • Hoe u gaat samenwerken met lokale organisaties en initiatieven. Onderbouw de aanvraag met een business case waarin u beschrijft wat het plan maatschappelijk bijdraagt en hoe het financieel haalbaar is

U kunt de onderstaande punten als leidraad gebruiken:

 1. Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de ruimte?
 2. Beschrijf waarom dit een goede invulling is voor deze ruimte en op welke wijze het bijdraagt aan versterken van de buurt
 3. Beschrijf hoe de invulling én bijdrage aan de buurt over de komende tien jaar zich zal ontwikkelen, en wat de verwachte situatie is in 2030. Beschrijf risico’s en kansen voor deze periode en hoe u hierop anticipeert
 4. Hoe maakt u de resultaten van de invulling inzichtelijk?
 5. Geef een financiële onderbouwing hoe u de invulling financiert in periode tot 2030. Specificeer inkomstenbronnen. Neem als richtlijn voor de huurprijs, de huur van elke van de 8 units op de aftoppingsgrens, + € 130 per m2 op de benedenverdieping (indien geen woonfunctie).
 6. Licht toe hoe het betaalbaar is voor de doelgroep
 7. Schets hoe de ruimte er fysiek uit gaat zien. Indien er een verbouwing nodig is, geef duidelijk aan in welk opzicht en onderbouw hoe u deze financiert

  Goed om te weten

  Als u zich wilt inschrijven voor de Woonchallenge moet u aan de volgende criteria voldoen:

  1. De inschrijver of het team van inschrijvers levert uiterlijk 27 maart 2019 een motivatie en business case in
  2. De inschrijver of het team van inschrijvers hebben niet de intentie om de ruimte een invulling te geven met een commercieel doel (met winstoogmerk)
  3. De invulling van de gemeenschappelijke ruimte beneden moet als uitgangspunt hebben om verbinding in de buurt te stimuleren

  Als u de pitch wint, bent u de eerste met wie we in gesprek gaan om het plan verder uit te werken en te onderzoeken op haalbaarheid. Hopelijk leidt dit tot een huurovereenkomst.

  Als u een huurcontract met Rochdale aangaat, bent u verplicht om inzage c.q. controle aan Rochdale te geven in de verhuuradministratie (de huurcontracten van de cliënten). Dit in het kader van de eisen die de Woningwet aan ons als toegelaten instelling stelt. In de situatie dat geen sprake is van onderverhuur, maar van intramuraal verblijf of opvang, is de bestuurder van de organisatie verplicht jaarlijks een verklaring met deze strekking te ondertekenen. Een en ander wordt in een (raam)overeenkomst vastgelegd. Er wordt een kredietwaardigheidstoets uitgevoerd door Rochdale en in sommige gevallen dient ook een positief inspectierapport van het Ministerie van Volksgezondheid aangeleverd te worden.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar inforochdalenl. Gebruik als onderwerp 'Woonchallenge Hofgeest'.

  Stuur uw plan in

  Deel deze pagina

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden