Overlast

Een bewoner kan met zijn gedrag het woongenot van een andere bewoner ernstig, langdurig en herhaaldelijk verstoren. Overlast heeft drie kenmerken: ernstig, langdurig en herhaaldelijk.

De wet beschouwt overlast als een gebrek: namelijk het niet (kunnen) bieden van woongenot. Als de oorzaak van buitenaf komt of de veroorzaker van de overlast geen huurder is van De Corporatie, dan onderneemt De Corporatie geen actie. Ervaart u overlast van uw buren? Probeer het eerst zelf samen op te lossen.

Zelf doen

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Wilt u graag in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? We hebben een aantal adviezen voor u.

  • maak een afspraak en neem de tijd
  • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart
  • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
  • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Lukt het niet om het zelf op te lossen? Dan kunt u de overlast melden bij De Corporatie.

Overlast melden

Het is belangrijk dat u voldoende voorbeelden en gegevens heeft van de overlast. Houd bij wanneer u de overlast ervaart en in welke mate. U kunt de overlast aan ons doorgeven via uw persoonlijke pagina in MijnCorporatie.

Wij behandelen alleen schriftelijke meldingen van overlast. Want alleen met schriftelijk bewijs kunnen we iets aan overlast doen. Mondelinge of anonieme meldingen behandelen we dus niet. Daarop is één uitzondering: zeer ernstige overlast die veroorzaakt wordt door iemand die mogelijk geweld gebruikt. Alleen dan mag de klacht mondeling op anoniem gemeld worden.

Meer informatie

Brochure Voor iedereen die buren heeft
Brochure Overlastprocedure

Intern

Meer informatie over overlast kun je vinden bij Juridische informatie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden