Bewonersparticipatie

Wilt u uw stem laten horen en iets betekenen voor uw wijk? Er zijn verschillende mogelijkheden om u in te zetten voor de wijk:

Heeft u een goed plan voor uw wijk, die de leefbaarheid ten goede komt of waarbij buren elkaar beter leren kennen? Onze medewerkers van Sociaal Beheer denken graag mee met onze bewoners bij het realiseren van bewonerstinitiatieven. Klik hier voor meer informatie over ondersteuning bij bewonerstinitiatieven

Bewonersparticipatie

Als huurder heeft u inspraak op alle niveaus. Uw mening over het beheer en beleid van Rochdale vinden wij belangrijk. U kunt ons op diverse manier laten weten wat u vindt. Wij zijn aanspreekbaar op Twitter, per e-mail en telefonisch.

Als er in uw wooncomplex een bewonerscommissie of  -vereniging actief is, dan kunt u ook bij hen terecht. Om op de hoogte te blijven van wat er onder onze huurders leeft, wisselen we ook regelmatig van gedachten met bewonerscommissies en de bewonersraad.

Bij veel van onze complexen (een gebouw, flat of wijk) behartigt een aantal actief betrokken bewoners de belangen van alle huurders in een bewonerscommissie- of vereniging.

Bewonerscommissies

De bewonerscommissies komen minimaal twee keer per jaar met Rochdale bijeen om uiteenlopende onderwerpen te bespreken. Zoals leefbaarheid in de wijk of onderhoud in het complex, maar ook andere zaken die dicht bij huis spelen. Zo organiseren bewonerscommissies vaak activiteiten om buren met elkaar te verbinden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op.

Als er nog geen bewonerscommissie is kunt u zelf een commissie oprichten.

Bewonersraad

Bewonerscommissies samen vormen de Vereniging Bewonersraad Rochdale. Als centrale huurdersorganisatie, adviseert de Bewonersraad Rochdale’s Raad van Bestuur over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en daar ook inspraak in hebben.

Overlegwet

De overlegwet vormt de wettelijke basis voor de Bewonersraad en de bewonerscommissie.

Meer weten over uw bewonerscommissie? Neem dan contact op met de Bewonersraad van Rochdale.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden