Hoe leg ik een geschil voor aan de Geschillencommissie?

Als wij er niet in slagen uw klacht naar uw tevredenheid op te lossen, is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Geschillenadviescommissie.

Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een lid namens de bewoners en een lid namens Rochdale. De commissie hoort beide partijen en geeft daarna advies aan de Raad van Bestuur van Rochdale.

Een geschil kunt u schriftelijk indienen bij:
   Woningstichting Rochdale
   t.a.v. de Geschillenadviescommissie
   Postbus 56659
   1040 AR Amsterdam

Vermeldt u duidelijk in uw brief:

  • Een omschrijving van het geschil (wat ging er mis, wie waren er bij berokken, wanneer vond het plaats, welke stappen zijn er door u ondernomen);
  • Wat Rochdale heeft gedaan om de klacht op te lossen;
  • Een omschrijving van wat u van Rochdale verlangt om tot een oplossing te komen.

Uitgebreide informatie vindt u in onze brochure "verzoeken, klachten en geschillen".

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden