Gevolgschade

 

Gevolgschade is bijvoorbeeld waterschade aan behang of vloerbedekking na een waterlekkage. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. Deze schade kunt u verhalen op uw inboedelverzekering. 

Dat betekent in hele formele juridische taal dat Rochdale slechts is gehouden de schade van de huurder als gevolg van een gebrek te vergoeden wanneer het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan de verhuurder is toe te rekenen. Daarnaast is de verhuurder gehouden de schade te vergoeden als het gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig was en het gebrek toen kende of behoorde te kennen dan wel bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft medegedeeld dat de woning het gebrek niet had. Alleen in geval van aantoonbare nalatigheid is de verhuurder aansprakelijk voor gevolgschade. 

Oftewel: In een situatie waar Rochdale op de hoogte is van een gebrek, maar geen actie onderneemt om meer schade te voorkomen. In dit geval kunt u Rochdale schriftelijk aansprakelijk stellen. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schades die u had kunnen voorkomen. Ook opzettelijke schades of schades die zijn ontstaan door onachtzaamheid vergoeden wij niet.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden