(Tijdelijke) Onderverhuur

De Corporatie verhuurt haar woningen via het aanbodmodel, optiemodel en spoedmodel. Onderverhuur zorgt ervoor dat de doorstroom van huurwoningen stopt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van De Corporatie een gehuurde kamer, woning of bedrijfsruimten geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan anderen. In zeer uitzonderlijke situatie wordt toestemming verleend.

Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs, de kamer die huurder wil onderverhuren en de beoogde ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. De Corporatie is bevoegd om aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Een door De Corporatie gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor ander of opvolgende gevallen. De wijkconsulent beoordeelt de aanvraag.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden